BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

Открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Рехабилитация на обществени зелени площи и изграждане на детски площадки и монтаж на съоръжения” 16 Декември 2013
Открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Прилагане на енергийно ефективни мерки по сградата на ДСП – Чирпан” 11 Декември 2013
Открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Реконструкция на тротоарно направление по бул. „Георги Димитров” – (от парк „Теньо Стоилов” до МБАЛ Чирпан)” 05 Декември 2013
Експлоатационна поддръжка на улично осветление през 2014 г. на територията на Община Чирпан 03 Декември 2013
Зимно поддържане, снегопочистване, обработка с пясък на заледени участъци, осигуряване на проходимост при зимни условия на четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Чирпан – 2013г.- 2014г. 07 Октомври 2013
Oткрита процедура с предмет : "Ремонт на покрив на ЦДГ "Калина Малина" гр.Чирпан, община Чирпан" 30 Юли 2013
Публична покана с предмет: “Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна гореща асфалтова смес с дебелина 4 до 6 см. ръчно за обекти: 23 Юли 2013
Открита процедура "Ремонт и реконструкция на ул.”Ангел Пеев Стоянов”, гр.Чирпан" 13 Юни 2013
Открита процедура "Извършване на строително-монтажни работи на общински сгради" 27 Май 2013
Публична покана „Доставка на компютри и офис техника за нуждите на Община Чирпан„ 23 Май 2013
Изработка на комплексен проект за инвестиционна инициатива 22 Май 2013
Изработка на технически проект за обект: „Реконструкция на зелени площи с детска площадка в с.Рупките, общ.Чирпан” 21 Май 2013
Открита процедура с предмет доставка на хранителни продукти 10 Май 2013
Публична покана с предмет „Доставка на материали и консумативи за реализацията на проект „Заедно – за един по-добър живот” 30 Април 2013
Публична покана за изработка на проект на път SZR 1226 29 Април 2013
Публична покана зелени площи с. Спасово 08 Април 2013
Публична покана м. Ягъч 08 Април 2013
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ 22 Март 2013
Публична покана с предмет "Доставка на офис консумативи за нуждите на Община Чирпан" 22 Март 2013
Публична покана с предмет : „Изработка на работен инвестиционен проект за обект: „Ремонт и реконструкция на ул.Ангел Пеев Стоянов” 22 Март 2013
Публична покана "Доставка на оборудване и обзавеждане" по проект "Заедно - за един по-добър живот" 18 Март 2013

mig-chipran

320 100

Вход

June 2024
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6