BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

Доставка на компютри и техника за нуждите на Община Чирпан 05 Август 2014
Ремонт кухненски блок на ЦДГ„Калина Малина” гр.Чирпан 05 Август 2014
Извършване на основен ремонт на ограда на Централен градски парк „П.К.Яворов” гр.Чирпан 30 Юли 2014
Избор на оператор на обществени фиксирани и мобилни телефонни мрежи на предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Чирпан 27 Юни 2014
Доставка на компютри и офис техника за нуждите на Община Чирпан 11 Юни 2014
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ДЕТСКА ЯСЛА, УЧИЛИЩНИ СТОЛОВЕ, ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ И ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧИРПАН ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” 21 Май 2014
Извършване на строителен надзор на обект Благоустрояване на централен градски парк град Чирпан 15 Май 2014
Извършване на строителен надзор на обект ЦДГ Калина Малина град Чирпан 15 Май 2014
Извършване на строителен надзор на обект "Ремонт и реконструкция на път SZR 1226 - село Винароро 15 Май 2014
Доставка и монтаж на оборудване за целите на ДСП - Чирпан 14 Май 2014

mig-chipran

320 100

Вход

June 2024
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6