BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

Обявления

Обява до заинтересованите лица и общественост от ЗП Мария Василева Степанчева

Съобщение за публично обявяване за извършване на водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоражения

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Текирска

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Дуан дере

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Старата река

Обява до заинтересованите лица и общественост от ЗП Мария Василева Степанчева

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане на подземни води

Изготвяне на програма за управление на отпадъците на община чирпан за периода 2022 - 2028 година

Обява до заинтересованите лица и общественост от "ПАРТНЕР 1916" ЕООД

Обява до заинтересованите лица и общественост от "ПАРТНЕР 1916" ЕООД

Обява до заинтересованите лица и общественост от "ПАРТНЕР 1916" ЕООД

Обява до заинтересованите лица и общественост във връзка с изискванията на чл. 39 ал. 2 от наредба №3

Обява до заинтересованите лица и общественост от "МИДАЛЕДАРЕ ВИНЕЯРДС" ЕООД

Обява до заинтересованите лица и общественост от "ТЕ-КА ЕКОЛОДЖИ" ЕООД

Обява до заинтересованите лица и общественост от "РИН-ТИН" ЕООД 

Обява до заинтересованите лица и общественост от "ТЕ-КА ЕКОЛОДЖИ" ООД

Решение № C3 - 16 -EO/2020 г. за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка

Обява до заинтересованите лица и общественост от "Желеви НН" ООД

 

 

mig-chipran

320 100

Вход

June 2024
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6