BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

Местна комисия за борба с противообществени прояви

Статут на обществения възпитател

Конкурс за набиране на обществени възпитатели за 2017 г.

Списък на кандидатите подали заявление да бъдат определяни за обществени възпитатели към МКБППМН през 2017 г., които се допускат до втори етап - събеседване

Класиране на кандидатите подали заявления да бъдат определяни за обществени възпитатели към МКБППМН, явили се на събеседване проведено на 09.12.2016 г.

Обществени възпитатели за 2017 г.

План за работа за 2017 г.

Протокол от заседание проведено на 18.12.2017 г.

Протокол от заседание проведено на 17.01.2018 г.

План за работа за 2018 г.

Занимания по интереси лято 2018 г.

Протокол от заседание проведено на 08.01.2019 г.

Нови видове дрога и телефонни измами представиха пред педагози на 13.02.2019 г.

Структура

Обявление обществени възпитатели 2020 г.

Протокол допуснати до втори етап обществени възпитатели 2020

Протокол за избрани обществени възпитатели 2020 г.

Обявление

МКБППМН при Община Чирпан набира кандидати за обществени възпитатели

mig-chipran

320 100

Вход

June 2024
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6