BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

Община Чирпан официално стартира кампания за разделно събиране на битови отпадъци

Целта на кампанията е да провокира отговорно отношение и конкретни действия за опазване на околната среда. Акцента е в разумното използване и пестене на природни ресурси чрез разделно събиране на отпадъците в община Чирпан. Цели се и намаляване депонирането на отпадъци чрез насърчаване на домашното компостиране, както и превенция на образуването на отпадъци. Широката публична кампания ще включва атрактивни образователни и информационни събития и дейности с цел да представи предимствата на избраните подходи за управление на отпадъците, за да се постигне обществено отговорен модел на поведение и отношение.

Кампания за разделно събиране на битови отпадъци

Представяме няколко основни препоръки на БУЛЕКОПАК за разделно събиране на отпадъци:

⮚     Разделяйки отпадъците, Вие давате своя принос за намаляване на замърсяването и за опазването на ценни ресурси, и променяте облика на населеното място, в което е Вашият дом.

⮚     От 2020 г. такса смет, която дължите на Вашата Община, се определя от количеството на отпадъците, които Вие изхвърляте за депониране. Вие трябва да успеете да го намалите до минимум.

Прочети още...

За информация на гражданите - Такса битови отпадъци и средства за управление на отпадъците

TBO za 2021Във връзка с предложението за определяне на размера на такса за битови отпадъци за 2021година и план -сметка за приходите и необходимите разходи на Община Чирпан за дейностите по управление на отпадъците за 2021 г., представяме схема на процентното разределение на средствата от такса битови отпадъци в община Чирпан, информация за такса битови отпадъци в общината за периода 2014-2020 с предложение за 2021г. и за сравнение – решение на Общински съвет Първомай за определяне на годишния размер на таксата за битови отпадъци за 2020 година и средствата за управление на отпадъците.

Промил за ТБО по години

Решение на общински съвет Първомай

 

 

Необходимост от промяна на категорията на Чирпан като териториално-административна единица

Съгласно категорията на териториално- административните и териториалните единици към момента град Чирпан се отнася към 1-ва категория, 2-ра група. Това означава , че градът е приравнен към селища от вида на Ямбол, Пазарджик , Димитровград, Казанлък. По- високата категория означава по- високи данъчните оценки и от пазарните цени, а те са основата при определяне на данък придобиване , данък върху наследствата, държавните и нотариални такси. По- високата категория на град Чирпан, като териториална единица, е пречка за развитието на града най- вече и от гледна точка на привличане на инвеститори, поради високите данъчни оценки на имотите. Липсата на инвестиции води до липса на работни места, а оттам и миграция на младото население към градове с възможности за работа.

Прочети още...

ОБЩИНА ЧИРПАН ИМА ГОТОВ „ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 2021-2027 г.” (ПИРО)

KRACHOLOVУправителят на „Институт за управление на програми и проекти” ООД, г-жа Петя Донова връчи на Кмета на община Чирпан – г-н Ивайло Крачолов одобрения и съгласуван План за интегрирано развитие на Община Чирпан. Планът бе приет от Общински съвет град Чирпан с Решение № 182 през месец септември.

Прочети още...

Извънредно заседание на Общински съвет

С благодарност от Председателя на Общинския съвет и Кмета на община Чирпан към всички присъстващи съветници за отговорното отношение и при строги мерки, съобразени с изискванията на Националния кризисен щаб и Националното сдружение на общините за мерки против разпространението на коронавируса, започна извънредното заседание на Общински съвет Чирпан. Единствената точка на заседанието - да се упълномощи кмета на общината да отправи към Министерство на финансите и Държавен фонд Земеделие искане за тристранно споразумение и прекратяване на делата по т.н. "воден проект" към Фонд Земеделие и по който задълженията на Общината с лихвите вече наближава 25 милиона, бе гласувана с мнозинство от общинските съветници. 

Прочети още...

Резултати от изследване на водоизточниците за питейна вода на територията на община Чирпан

Водоизточниците за питейна вода на територията на община Чирпан: чешма кв.” Западен”, чешма „Манчов дъб” , чешма „Студената чешма” , чешма „ Филова чешма”, са изследвани за годност от лаборатория на РЗИ- Стара Загора  и Лаборатория за изпитване към Лабораторно консултативен център превенция и обучение по безопасност на храните гр. Пловдив / протоколи за изпитване ДЗК № 3088 / 26.11.2019г., ДЗК № 3089 / 26.11.2019г. , Протокол за изпитване № 15572 от 05.03.2020г./ 

Прочети още...

Министерство на финансите предлага мерки за решаване на финансовите проблеми на Община Чирпан

След четири месеца усилия и ежедневни срещи с министри и депутати кметът Ивайло Крачолов предлага спасителен пояс за решаването на финансовия колабс, в който се намира Община Чирпан. Да припомним: 14 442 852 лева са задълженията на Община Чирпан към ДФ”Земеделие” по проект с предмет „ Реконструкция / рехабилитация на водопроводна мрежа в селата Гита, Свобода, и Зетьово на територията на Община Чирпан” към 5.03.2020г. и които Фондът вече търси от Общината чрез НАП. Всеки ден лихвата , която тежи на всички чирпанлии, е около 2600 лева или около 66-67 000 лева на месец. Отделно фирмите, които са изпълнители по проекта, съдят Общината за още толкова средства.

Прочети още...

Индикативни програми за развитие на селата – среща в село Стоян-Заимово

Най- красивото село – така го наричат жителите му, така казват  и гостите на селото, които идват  през лятото. Сгушило се в  подножието на Средна гора, то е само на 5-6 километра от Могилово, което вече е предпочитана  дестинация за винен , спа и еко туризъм. Прекрасната природа, спокойствието и приветливите хора могат да направят село Стоян- Заимово в също толкова предпочитано място за почивка. Разбира се, първо трябва да се възстанови пътят до селото, да се възстанови търговския обект, да се укрепят мостовете над реката, да се осигури по- голям дебит на питейна вода през лятото... 

Прочети още...

Индикативни програми за развитие на селата – среща в село Димитриево

“Приключение!” – така определиха пътуването си до село Димитриево Румен Тунанов и Марияна Кривошапкова на 29 февруари. Път буквално няма. “ Откакто е построен този път през 60-те години, не е ремонтиран. Ние сме откъснати от света. Ако се наложи, няма как и линейка да дойде” – казват димитриевци. Въпреки че в Общинския план за развитие 2014-2020 г. е констатирано крайно лошото състояние на пътя Воловарово – Гита- Осларка- Димитриево (30 км) и е изчислена сума от около 13 милиона лева, през последните години намеренията са останали само в качеството си на констатации. Това е най- големият проблем на селото.

Прочети още...

Индикативни програми за развитие на селата – среща в село Държава

Кметът Крачолов и заместниците му се срещнаха с хората от село Държава, за да споделят плана на кметския наместник за развитие на селото. Безопасна селищна среда, прилагане на социални услуги в помощ на Дирекция “Социално подпомагане” , прилагане на Механизма за обхват по ПМС 100 и богата програма от културни събития предвижда Иван Тодоров- кметски наместник на селото.

Прочети още...

Индикативни програми за развитие на селата – среща в село Златна ливада

На 25 февруари се проведе общоселкото събрание в село Златна ливада, на което Ирина Панева – кметски наместник на селото, представи годишната програма за развитие на селото. На срещата присъства заместник - кмета на община Чирпан Румен Тунанов. Втори мандат кметски наместник госпожа Панева има опита и умението да планира, да организира и да обединява. Да почистят улиците и да окастрят клоните на дърветата, за да може сметосъбиращата машина да минава по тях – бе първият проблем, който хората от селото се ангажираха да решат със собствени средства и труд.

Прочети още...

Индикативни програми за развитие на селата – среща в село Спасово

Работещ кмет, обществен съвет и подкрепа от Община Чирпан – това е рецептата за успех за всяко населено място в общината. Димо Нецов – кмет на с. Спасово, още от предишния си мандат работи за селото с мисъл за всички и със сърце. Може да го срещнете из селото да ремонтира или боядисва, в Етнографската къща – да посреща ученици, в кметството – за срещи със съмишленици и радетели на селото. Още с встъпването си в длъжност като кмет създава обществен съвет и се отчита до стотинка пред хората за дейността си.

Прочети още...

Тракийски университет и Oбщина Чирпан започват съвместна работа

Тракийският университет и община Чирпан започват съвместна работа по дейности насочени към образованието и бъдещето кариерно развитие на младежите от общината, стана ясно на работна среща между ръководствата на двете институции. Ректорът на Тракийския университет доц. Добри Ярков представи новите 5 специалности , които разкрива висшето училище и сподели, че срещите му с кметове на общини и представители на бизнеса целят новите специалисти да имат добри практически умения,което да им гарантира добро кариерно развитие. 

Прочети още...

Индикативни програми за развитие на селата – среща в село Целина

Иван Станчев-председател на Общински съвет Чирпан, Румен Тунанов и Марияна Кривошапкова - заместник - кметове на Община Чирпан присъстваха на общоселското събрание в с. Целина по повод програмата за управление на кметския наместник Тенчо Тончев. Изпълнение и спазване на общинските наредби, почистване на селото, ангажименти на кметството по отношение на Механизма за обхват на учениците са само част от програмата на г-н Тончев.

Прочети още...

Художници и поети с палитра в ръка

Под това мото на 14 февруари в изложбена зала „Георги Данчов-Зографина” се състоя поетично-артистична вечер, посветена на празника на виното и любовта. Това събитие се провежда за първи път. Организаторите изразиха надежда тази нова инициатива да стане традиция в културния календар на Община Чирпан.

Прочети още...

Главният прокурор в Чирпан. Среща с ръководството на Oбщина Чирпан.

Ivan geshevДнес, 17.02.2020г., във връзка с провеждането на акция срещу битовата престъпност, главният прокурор Иван Гешев и главният секретар на МВР Ивайло Иванов се срещнаха с кмета на община Чирпан Ивайло Крачолов и ресорния заместник- кмет Румен Тунанов.

Прочети още...

Съвместна приемна проведоха днес зам.-председателят на народното събрание Емил Христов и кметът на Чирпан Ивайло Крачолов

Днес в Община Чирпан се проведе съвместна приемна на зам.-председателя на Народното събрание Емил Христов и кмета Ивайло Крачолов с граждани и общински съветници. Бяха обсъдени въпроси и акценти относно потенциални инвеститори за закупуване и ремонт на хижа „Каваклийка” (нова), развитието на Института по полски култури, както и въпроси за пенсионната реформа.

Прочети още...

Яворови януарски дни 2020

На 13 януари тържествено бяха открити Яворовите януарски дни. По традиция събитието започна в родния дом на поета с приветствено слово от директора на Къща музей”Пейо К. Яворов”. А стихотворението ”Две души” чухме в изпълнение на Михаела Начева, ученичка от СУ ”П.К.Яворов”. Огънят на яворовата поезия запали Тодор Иванов -председател на фондация „Яворов”, отдал цялата си творческа енергия на яворознанието и съхранението на яворовата памет за Чирпан и България.

Прочети още...

141 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ЧИРПАН

Днес в 11 часа ученици и граждани отбелязаха 141 г. от освобождението на Чирпан от турско робство. Тържеството започна с кратко слово от зам. кмета г-жа Блага Димитрова пред паметника на освободителите. Учениците от ОУ „Васил Левски” изминаха двукилометров преход до паметника в края на града, за да почетат загиналите за свободата на Чирпан. Цветя поднесоха и признателни граждани и официални лица.

Прочети още...

Яворови януарски дни 2019

13.01.2019 г

От 13 до 15 януари в Чирпан се проведоха 51-те Яворови януарски дни. Навършиха се 141 години от рождението на бележития поет Пейо К. Яворов.Организатори на дните бяха Община Чирпан, Арменския културно-информационен център – Пловдив, Къща музей„Пейо К. Яворов”иФондация„Яворов”.

Прочети още...

Открит турнир по спортни танци и турнир за Купа Чирпан 2018 г

На 17.11.2018 г. Чирпан за четвърта поредна година бе домакин на Национален турнир по спортни танци - КУПА ЧИРПАН 2018! Организатори на турнира са КСТ ,,МЕДЖИК СТЕП'', ОБЩИНА ЧИРПАН И БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СПОРТНИ ТАНЦИ! Турнирът се утвърди като един от най-добрите в спортния календар на федерацията. Състезателни Двойки и съдии от цяла България уважиха събитието, което се проведе в спортната зала на СУ ,,П.К.ЯВОРОВ''. Състезанието протече в три части: 

Прочети още...

На 6 септември 2018 г. град Чирпан отбеляза своя празник

С тържествена сесия започнаха честванията по повод 133 години от Съединението на България. Слово, по повод празника, произнесе председателят на общиснки съвет Чирпан - Даниела Драгийска. Тържествата продължиха с официален ритуал пред паметника на Съединението в градският парк, където граждани и гости на града, поднесоха венци и цветя в памет на загиналите. Отец Георги отслужи молебен за жертвите в борбата за Съединението на България.

Прочети още...

Надиграване в Чирпан

nadigravane v chirpanФестивалът „НАДИГРАВАНЕ В ЧИРПАН” ще се проведе на 9.06.2018 г. Организатори на фестивала са Община Чирпан и НЧ “П. К. Яворов 1867”. Фестивалът се провежда под патронажа на кмета на община Чирпан г-жа Кичка Петкова. Повече за фестивалът може да видите тук.

Заявка за участие

Яворови януарски дни 15 януари

zaglavna 15qnТретият ден от Яворовите януарски дни бе посветена на ученическото творчество. От 15 часа в експозиционната зала на къща музей „Пейо К. Яворов” се състоя премиера на филма „Яворов – разкази от вчера и днес” на доброволци към БМЧК при СУ „П. К. Яворов”, Чирпан. Участници във филма са Антоана Йорданова, Русица Петрова, Златина Танева, Росица Тодорова, Желязка Тотева, Александра Костадинова, Мартина Стойкова, Габриела Димитрова, Наталия Манева и техният ръководител Валентина Костадинова.

Прочети още...

Яворови януарски дни 14 януари

1-zaglavnaОт 10 часа в експозиционната зала на къща музей „Пейо К. Яворов” се проведе 6-та поред национална научна конференция "140 години от рождението на П. К. Яворов". Организатори на конференцията са катедра „Българска литература”, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, къща музей „Пейо К. Яворов”, фондация „Яворов” и Община Чирпан. В нея взеха участие с научни доклади 37 от изследователите на Яворовото творчество и живот. 

Прочети още...

Яворови януарски дни - откриване 13 януари

zaglavna1От 13 до 15 януари в Чирпан се проведоха 50-тите юбилейни Яворови януарски дни по повод 140 години от рождението на гениалния поет Пейо Яворов. Организатори на дните са Община Чирпан, Съюз на българските писатели, Национален литературен музей, Славянска академия, къща музей “Пейо К. Яворов” и фондация “Яворов”. Програмата започна на 13 януари от 17 часа в родната къща на Яворов, където пред бюст паметника на Яворов се бяха събрали стотици хора да почетат великия поет. 

Прочети още...

Омбудсманът Мая Манолова организира едновременно 11 приемни за гражданите от всички общини в област Стара Загора

На 10 ноември 2017 г. /петък/ институцията на омбудсмана организира изнесени приемни във всички 11 общини в област Стара Загора. Гражданите на общините Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Стара Загора и Чирпан ще могат да поставят проблемите си и ще бъдат консултирани от експертите на националния обществен защитник. /Виж по-долу списък с адресите и началния час на приемните.

Прочети още...

На 6 септември град Чирпан отбеляза своя празник

zaglavna6sepС тържествена сесия започнаха честванията по повод 132 години от Съединението на България. Официално бе връчен символичният ключ на града на новоизбрания почетен гражданин, Таня Тотева, директор на ПГСС – Чирпан за дългогодишни успехи в областта на образованието и многобройни реализирани национални и европейски  проекти. Тържествата продължиха с официален ритуал пред паметника на Съединението в градският парк, където граждани и гости на града, поднесоха венци и цветя в памет на загиналите. 

Прочети още...

На 3 март Чирпан чества 139 години от Освобождението на България

DSC 0266 zagkС шествие по централния булевард с националния трибагреник започна празничния ден на 3 март в град Чирпан. Ученици от всички училища, граждани и гости засвидетелстваха признателност към загиналите за свободата на България  пред паметника на Съединението.

Прочети още...

Яворови януарски дни, Чирпан 2017 г.

 13.01.2017 г.

Дните започнаха на 13 януари от 17 часа в родната къща на Яворов с откриване на изложба “Българската литературна класика – знание за всички. Неизвестни архиви и културни контексти”. Изложбата бе представена от д-р Иван Христов от Института за литература при БАН. След това пред бюст паметника на Яворов в родния му дом ученичката от ПГСС – Чирпан Десислава Иванова рецитира стихотворението “Две души”. 

Прочети още...

Откриване на асансьор в медицинския център

На 16 януари кметът на общината Кичка Петкова и управителят на Медицинския център д-р Минка Еремиева откриха асансьор в сградата на бившата поликлиника. Този асансьор е  ценна придобивка, защото в сградата се помещават, освен Медицинския център, кабинетите на личните лекари, отделението по физиотерапия и други медицински специалисти.

Прочети още...

Откриване на възстановения паметник на загиналите във войните в село Зетьово

Жители и гости на село Зетъово се събраха на площада, за да присъстват на церемонията по откриването на реконструирания паметник на загиналите във войните. Лентата прерязаха министърът на отбраната Николай Ненчев и кметът на селото Иван Ганев. Паметникът е построен през 1974 г., но доскоро е бил почти напълно разрушен. Сега той е обновен със средства от Министерството на отбраната, а районът около него е облагороден и е построен фонтан. На фасадата му са изписани имената на 77 жители от селото, дали живота си за свободата на България по време на балканските войни и Първата световна война.

Прочети още...

Фестивал на лавандулата

lavandulaЗа трета поредна година ще се проведе Фестивал на лавандулата. Основната мисия на фестивала е да популяризира водещата позиция на България като основен лидер в производството, да привлече общественото внимание върху значението на лавандулата като земеделска и индустриална култура и все по-широкото й приложение.

Прочети още...

За втора поредна година в град Чирпан се състоя националният фолклорен танцов фестивал-конкурс „Надиграване в Чирпан”.

Фестивалът се проведе под патронажа на кмета на община Чирпан  г-жа  Кичка Петкова, а организатори бяха Община Чирпан и НЧ „ П. К. Яворов 1867”.Танцовият фестивал – конкурс  бе  в  две части – КОНКУРСНА и ФЕСТИВАЛНА. В конкурсната част участниците бяха разпределени в  четири групи:

Прочети още...

„ ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН"

УВАЖАЕМИ Дами и господа,

Във връзка с националната кампания „ ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН" , която ще се проведе на 4 юни, Община Чирпан апелира към всички граждани да се включат доброволно с материали и труд в инициативата.

Да бъдем обществено отговорни!

Прочети още...

Чирпан отбеляза 138 години от освобождението на България

3martШествие с националния трибагреник даде началото на празненствата по случай 138 години от освобождението на България. Националният флаг бе пренесен по централните улици до паметника на Съединението, където се проведе тържествен ритуал в памет на загиналите за свободата на България.

Прочети още...

Покана за участие в ЧАСЪТ НА ЗЕМЯТА 2016г

От името на международната природозащитна организация WWF, община Чирпан кани всички жители на Общината да се присъединят към осмото поредно издание на глобалната инициатива Часът на Земята, което ще се проведе на 19 март 2016г събота, от 20,30 до 21,30ч. Часът на Земята се провежда за първи път през 2007г. в Австралия. Тогава в рамките на един час, хората изразяват своята воля за справяне с климатичните промени, като загасяват осветлението в домовете си. В рамките на шестдесет минути притъмняват и фасадите на знакови сгради и културни паметници.

Прочети още...

Вино и любов

zagЗа пета поредна година община Чирпан организира празника "Вино и любов". Винопроизводители от Чирпанския регион предоставиха на гражданите и гостите на града да отпият от вината, който произвеждат. Всички ценители на хубавото вино имаха възможност да се насладят на различните вина произведени в чирпанския край.

Прочети още...

Община Чирпан стартира проект „Подкрепа за независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година.

Пресконференцията по повод стартирането на проект№ BG05M9OP001-2.002-0017-C001„Подкрепа за независим живот” ще се проведе на 16октомври 2015 година, от 11.00 часа, в сградата на Община Чирпан, адрес: гр. Чирпан, пл. „Съединение” №1, ет. І, Заседателна зала. За повече информация тук.

Инициатива „Да създадем ЗАЕДНО България 2020“

Община Чирпан подкрепя Областният информационен център в град Стара Загора и ще се включи в инициативата „Да създадем ЗАЕДНО България 2020“.През изминалите седем години във всички общини се реализираха много проекти, финансирани със средства от Европейския съюз. Ползата от тях е очевидна и гражданите оценяват това.Голяма част от оперативните програми за програмен период 2014-2020 г. са вече утвърдени и предстои отварянето им. 

Прочети още...

Откриване на централен градски парк „П. К. Яворов”

zaglavnacgpНа официална церемония, Кметът на Община Чирпан Кичка Петкова и Галин Михайлов – представител на фирмата изпълнител, откриха ремонтирания централен градски парк Яворов. Общата стойност на проекта е 800 000.00 лева и се осъществи със средства от публичната инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите". Проектирането е дело на екип  от "Архитектурно студио плюс" ЕООД гр. София с архитект Детелина Тотева, а фирмата - изпълнител, която спечели обществената поръчка и осъществи ремонтните дейности е „Обединение парк Яворов”, включваща фирми на Трейс Груп Холд Ад.

Прочети още...

Приключи ремонта на път SZR 1226 –с. Винарово, община Чирпан на участък от 3км. и 900м.

zaglavnapytvinarovoyС официална церемония бе отбелязано приключване на проект   „Ремонт и реконструкция на път SZR 1226 –с. Винарово, община Чирпан на участък от 3км. и 900м.” Проектът бе реализиран със средства от Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” 

Прочети още...

ОТКРИВАНЕ НА РЕМОНТИРАНАТА СГРАДА НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАРТОНАЖ – ЧИРПАН

zaglavna8wДнес, 29.10.2014 г., кметът на община Чирпан г-жа Кичка Петкова откри  ремонтираната сградата на Домашен социален патронаж – Чирпан. Проектът се реализира чрез МИГ - Чирпан по Програма за развитие на селските райони, Мярка 321 «Основни услуги на населението и икономиката в селските райони».  

Прочети още...

СТАРТИРА ПРОЕКТА „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ГРАДСКИ ПАРК „П. К. ЯВОРОВ”

zaglavnaparkНа 25.07.2014 г. с церемония „Първа копка” стартират строителните дейности по проект „Благоустрояване на Централен градски парк „П. К. Яворов”. Проектът се осъществява  със средства от Публичната инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите". Общата стойност на проекта възлиза на 800 000.00 лева  с ДДС и ще приключи до декември 2014 г. Възложител е Община Чирпан, а фирмата - изпълнител, която спечели обществената поръчка е ОБЕДИНЕНИЕ „ПАРК ЯВОРОВ”  с партньори Трейс Груп Холд” АД и „Трейс  София”АД

Прочети още...

Стартира проекта „РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТ SZR 1226 – С. ВИНАРОВО”

zaglavnap С официална церемония „Първа копка”  на 04.08.2014 г. стартират строителните дейности по проект „РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТ SZR 1226 – С. ВИНАРОВО, ОБЩИНА ЧИРПАН от км.  0+ 000 до км. 3+ 900 . Проектът се осъществява  със средства от публична инвестиционна програма «Растеж и устойчиво развитие на регионите», финансиран със средства от държавния бюджет на Република България 

Прочети още...

Кметът на Община Чирпан г-жа Кичка Петкова, откри реновирания физкултурен салон при СОУ”П.К.Яворов” град Чирпан

fizkulturen salonНа 16.10.2013 г., Кметът на Община Чирпан г-жа Кичка Петкова, откри реновирания физкултурен салон при СОУ”П.К.Яворов” град Чирпан. Разширението на спортното съоръжение е част от проект „Ремонт и обновяване на образователни институции в Община Чирпан” осъществен по оперативна програма “Регионално развитие”. Реализирането на проекта сбъдна една мечта – да обнови, осъвремени и превърне физкултурния салон в нова спортна зала с европейски вид.

Прочети още...

Кметът на Община Чирпан откри учебната година в две изцяло реновирани и обновени училища ОУ”Васил Левски” и новото крило на СОУ”П.К.Яворов”

16.09.2013На 16 септември бе дадено началото на новата учебна година във всички училища на територията на Община Чирпан. По традиция новата учебна година бе открита с тържествени церемонии, най-важната част от които са посрещането на първолаците и символичният звън на първия учебен звънец.

Прочети още...

На 7 септември след приключване на проект по ОПРР се откри Музеен ансамбъл „Пейо Крачолов Яворов“

7septtСлед приключване на проекта Музейният ансамбъл вече разполага с нов културно-информационен център, изградена амфитеатрална сцена на открито, обновена алейна мрежа, парково и художествено осветление, платформа за посетители с увреждания, двуезичен уебсайт, мултимедийно оборудване и ново обзавеждане. Лентата прерязаха  г-жа Кичка Петкова, Кмет на Община Чирпан и Областният Управител г-жа Живка Аладжова. 

Прочети още...

На 6 септември град Чирпан отбелязва своя празник и чества 128 години от Съединението на България

6septt

По повод празника на град Чирпан, 6 септември и 128 години от  Съединението на България, се проведе тържествена сесия на Общински съвет Чирпан. Пред паметника на Съединението граждани и гости на града поднесоха венци и цветя и бе отслужена заупокойна молитва в памет на загиналите. По традиция на този ден, в галерия "Георги Данчов Зографина" бе открита изложба на талантливи чирпански художници. Свои творби изложиха младите таланти Таньо Павлов и Явор Мърваков  както и вече доказалите се  Владимир Кондарев , Елена Понева, Тоню Цанев,  Гиргин Гиргинов  и  световноизвестният  художник  Никола Манев, който е израснал в Чирпан.

Прочети още...

Подписаха се първите договори към Стратегията за местно развитие на МИГ Чирпан

IMG 11222На 04 септември 2013 година, Председателят на МИГ Чирпан г-н Валентин Ангелов, Кмета на Община Чирпан г-жа Кичка Петкова и Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” подписаха първите три тристранни договора към Стратегията за местно развитие на МИГ Чирпан за безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони, мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” и мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”. Договорите са, както следва:

Прочети още...

Проект „Изграждане на ЦНСТ /Център за настаняване от семеен тип/ в град Чирпан”

proekt-cnst  На 19 август 2013 година бе положена първата копка, от кметът на Община Чирпан, г-жа Кичка Петкова, на  Център за настаняване от семеен тип. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за Регионално развитие. Общата стойност на проекта е 822 242.55 лв., продължителността му е 24 месеца, а крайният срок за изпълнение – 28.12.2013г.

Прочети още...

Нов дом за деца, лишени от родителска грижа в Чирпан

011sКметът на Община Чирпан подписа договор за изпълнение на строително-ремонтни дейности с Управителя на „Бигла – III” ОДД – Красимир Шалев. Писмената договорка касае проект “Изграждане на ЦНСТ (Център за настаняване от семеен тип) в град Чирпан”, одобрено от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”. 

Прочети още...

Три села в Чирпан с нова водопроводна мрежа

067 Церемония „първа копка” по проект “Реконструкция/ рехабилитация на водопроводната мрежа в селата Гита, Зетьово и Свобода на територията на община Чирпан” се извърши на 22.07.2013г. (понеделник). Проектът стартира от село Зетьово. На официалното събитие присъстваха Кметът на община Чирпан – Кичка Петкова, на село Зетьово –  Йордан Николов и Николай Иванов – представител на фирмата – изпълнител по проекта – „Крам Щрабаг еви МСМ” ДЗЗД. Специален гост на церемонията „първа копка” бе Областният управител на Стара Загора – г-жа Живка Аладжова, която поздрави присъстващите и жителите на селото със стартирането на проекта.

Прочети още...

Община Чирпан подписа договор по проект

Picture 005На 01.07.2013г. Кметът на Община Чирпан Кичка Петкова подписа договор с фирмата – изпълнител „Крам Щрабаг еви МСМ” ДЗЗД по проект за реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в селата Гита, Зетьово и Свобода.
Процедурата по избора на строителната фирма бе дълга, оспорвана и мъчителна, сподели Кметът, но след като вече всичко е законосъобразно и са изслушани и взети предвид становищата на всички инстанции, днес се пристъпи към подписване на договор.   

Прочети още...

Стрийт фитнес площадка

Picture 021И Чирпан се сдоби със стрийт фитнес площадка. Спортното съоръжение бе  осветено от отец Георги и официално открито от зам.кмета на Община Чирпан Анита Кондарева.
След официалната част публиката се наслади и възхити на спортна демонстрация, която бе направена от няколко ученици, към които се присъединиха по-късно и възрастни привърженици на спорта.
Специален подарък получиха инициаторите. Екипът на ремонтната група към Междуучилищен център Чирпан ги изненада с щанга, която да поставят на предназначеното на нея място на спортната площадка.

Прочети още...

Пресконференция - 12.04.2013г.

1365149192Пресконференция по повод приключването на проект BG161PO001/1.1-01/2007/067 “Ремонт и обновяване на образователни институции в Община Чирпан”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1: „Социална инфраструктура”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/1.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” организира Община Чирпан.

Прочети още...

Кмет на годината - 2012 е Кичка Петкова

1363253770Кметът на Община Чирпан Кичка Петкова е отличена с приза „Кмет на годината – 2012”. Наградата се присъжда за цялостен принос в поверената й община.

Кичка Петкова застава на второ място в категорията за най-перспективен кмет с най-много спечелени проекти и подписани договори на човек от населението на съответната община.

Прочети още...

Музеят на Яворов пред ремонт

1358342496На 16-ти януари 2013г. от 14.00 часа в малката зала на Община Чирпан се подписа договор между Община Чирпан и ДЗЗД Консорциум "Бигла 3 – Европлам” за изпълнението на строително-монтажни работи по проект „Музеен ансамбъл „Пейо Крачолов Яворов”.

Прочети още...

mig-chipran

320 100

Вход

June 2024
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6