BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 83 с. Рупките от 23.11.2022
Заповед № РД 09-871/22.11.2022
Заповед № РД 09-870/22.11.2022
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 46 с. Винарово от 18.11.2022
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 5 с. Винарово от 18.11.2022
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 28 с. Зетьово от 18.11.2022
Стартира набирането на потребители и служители по проект „Грижа в дома в Община Чирпан”
Решение № 527
Решение № 526
Решение № 525
МКБППМН при Община Чирпан набира кандидати за обществени възпитатели
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 63 с. Спасово от 26.10.2022
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 41 с. Ценово от 27.10.2022
МОСВ, напомня че срокът за регистрация на кладенци изтича на 28 ноември 2022 г.
Заповед № РД 09-748/17.10.2022
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 48 с. Спасово от 13.10.2022
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 32 с. Спасово от 13.10.2022
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 34 с. Рупките от 13.10.2022
Заповед № РД 09-720/04.10.2022
Заповед № РД 09-719/04.10.2022
Заповед № РД 09-718/04.10.2022
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 43 с. Яздач от 28.09.2022
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв.8 с. Димитриево от 28.09.2022
Съобщение за обществено обсъждане на Предварителен проект на Общ устройствен план на Община Чирпан и на Доклад за екологична оценка
Заповед № РД 09-680/20.09.2022
Обучение за членовете на секционните избирателни комисии
График за провеждане на обучително гласуване с машина за демонстрационно гласуване с инсталирана демо версия на електронна бюлетина на територията на Община Чирпан
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 28 с. Зетьово от 13.09.2022
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 63 с. Спасово от 13.09.2022
Решение № 500
Решение № 498
Покана за обсъждане на отчета на бюджета за 2021 г.
Есенни културни празници 2022 г.
Заповед № РД 09-625/01.09.2022
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 4 с. Димитриево от 31.08.2022
Заповед № РД 09-585/22.08.2022
Решение № 479
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 3 гр. Чирпан от 22.08.2022
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 25 с. Могилово от 22.08.2022
Покана за провеждане на консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г.
Съобщение за изслушване за гаражи от 17.08.2022 г.
Уведомление от "Хидрострой" АД
Заповед № РД 09-552/10.08.2022
Общински съвет – Чирпан oткрива процедура по избор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд – Стара Загора за мандат 2023 – 2027 г.
Решение №478
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 28 с. Зетьово от 08.08.2022
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 10 с. Стоян Заимово от 08.08.2022
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 48 с. Спасово от 08.08.2022
Заповед № РД 09-542/05.08.2022
Заповед № РД 09-541/05.08.2022
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 3 гр. Чирпан от 13.07.2022
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 24 с. Яздач от 13.07.2022
Заповед № РД 09-482/12.07.2022
Заповед № РД 09-481/12.07.2022
Заповед № РД 09-480/12.07.2022
Заповед № РД 09-479/12.07.2022
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 43 с. Яздач от 4.07.2022
Покана за обществено обсъждане за поставяне на възпоменателен знак
Заповед № РД 09-398/15.06.2022 г.
Съобщение за провеждане на консултации по Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка ОУП на Община Чирпан
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 10 с. Стоян Заимово от 2.06.2022
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 37 с. Спасово от 2.06.2022
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 46 с. Рупките от 1.06.2022
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 37 с. Зетьово от 1.06.2022
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 30 с. Спасово от 1.06.2022
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 67 с. Рупките от 1.06.2022
Заповед № РД 09-358/31.05.2022
Заповед № РД 09-357/31.05.2022
Заповед № РД 09-356/31.05.2022
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 33 с. Димитриево от 30.05.2022
Обявление на основание чл. 128 ал. 1 от ЗУТ на 11.05.2022
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 24 с. Яздач от 05.05.2022
Зелена зона Чирпан
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 39 с. Малко Тръново от 03.05.2022
Важно съобщение за затворен ЖП прелез
Протокол проверка на договори за пасища
Решение №426
Заповед № РД 09-242/20.04.2022
Заповед № РД 09-241/20.04.2022
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 53 с. Рупките от 19.04.2022
Заповед № РД 09-224/18.04.2022
Заповед № РД 09-223/18.04.2022
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 33 с. Димитриево
Решение № 413
Община Чирпан съобщение
Заповед № РД 09-187/31.03.2022
Заповед № РД 09-186/31.03.2022
Заповед № РД 09-178/29.03.2022
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 41 с. Ценово
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 41 с. Ценово от 24.03.2022 г.
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 67 с. Рупките от 24.03.2022 г.
Заповед № РД 09-162/21.03.2022
Покана за обществено обсъждане на проекта на бюджет на Община Чирпан за 2022 година
Важна информация за всички, приемащи граждани на Украйна
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 41 с. Ценово от 11.03.2022 г.
Дарителска кампания за подпомагане на пострадалите от конфликта в Украйна
Избор на управител на „Обредни дейности – Чирпан“
Заповед № РД 09-098/24.02.2022
Заявления по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ за разпределение на пасища, мери и ливади
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 81 с. Рупките от 17.02.2022 г.
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 33 с. Димитриево от 17.02.2022 г.
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 39 с. Малко Тръново от 14.02.2022 г.
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 90 с. Свобода от 14.02.2022 г.
Съобщение за кампания за подаване на заявки за дърва за огрев
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 53 с. Рупките от 08.02.2022 г.
Заповед № РД 09-067/07.02.2022
Заповед № РД 09-065/02.02.2022
Обява за подбор на кандидати за длъжността здравен медиатор в Община Чирпан
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 67 с. Рупките от 25.01.2022 г.
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 23 с. Винарово от 25.01.2022 г.
Конкурс за акумулиране на идеи, които да помогнат на общността и на градската управа да избере най-правилното решение за застрояването на важно и знаково място в сърцето на централната градска част на Чирпан
Заповед № РД 09-027/19.01.2022
Заповед № РД 09-026/19.01.2022
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 4 с. Яздач от 14.01.2022 г.
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , с. Рупките от 14.01.2022 г.
Съобщение по чл. 32 ДОПК от 04.01.2022 г.
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 66 с. Спасово от 30.12.2021 г.
Подписване на договори за пътища и канали
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 81 с. Рупките от 22.12.2021 г.
Работно време на общинска администрация Чирпан в предстоящите коледни и новогодишни празници
Заповед № РД 09-1002/20.12.2021
Заповед № РД 09-996/16.12.2021
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 13 с. Спасово от 14.12.2021 г.
Обява за процедура за подбор на външен член на одитен комитет в Община Чирпан
Съобщение по чл. 32 от ДОПК за Иван Минев Минев
Съобщение по чл. 32 от ДОПК за Ивайло Златков Маринов
Съобщение за удължаване на срока за подаване на декларация
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 1 с. Винарово от 25.11.2021 г.
Заповед № РД 09-934/25.11.2021
Заповед № РД 09-933/25.11.2021
Заповед № РД 09-932/25.11.2021
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 49 с. Спасово от 18.11.2021 г.
Покана за обществено обсъждане за изграждане на мемориален обект – паметник на Димитър Данаилов
Заповед № РД 09-882/11.11.2021
Заповед № РД 09-881/11.11.2021
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 16 гр. Чирпан от 04.11.2021 г.
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 30 с. Зетьово от 04.11.2021 г.
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 36 с. Рупките от 04.11.2021 г.
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 36 гр. Чирпан от 04.11.2021 г.
Заповед № РД 09-860/ 02.11.2021 г.
Заповед № РД 09-859/ 02.11.2021 г.
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 30 с. Яздач от 22.10.2021 г.
Заповед № РД 09-812/ 20.10.2021 г.
Обява за процедура за подбор на външни членове на одитен комитет в Община Чирпан
Заповеди относно COVID-19
Решение № 346
Решение № 347
Решение № 345
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 4 с. Стоян Заимово от 18.10.2021 г.
Община Чирпан продължава традицията, въведена през 2020 г., и отново ще връчи почетно отличие „ Будител за 2021 година”.
Заповеди на директора на Областна дирекция "Земеделие" - Стара Загора по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ
Конкурс за коледна рисунка
Заповед № РД 09-796/ 12.10.2021 г.
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 47 с. Зетьово от 08.10.2021 г.
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 28 с. Зетьово от 08.10.2021 г.
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 1 с. Винарово от 05.10.2021 г.
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 28 с. Малко Тръново от 04.10.2021 г.
Покана за провеждане на консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии (СИК)
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 4 с.Стоян Заимово от 21.09.2021 г.
Заповед № РД 09-738/ 21.09.2021 г.
Покана за обществено обсъждане за именуване на площад
Заповед № РД 09-698/ 09.09.2021 г.
Заповед № РД 09-699/ 09.09.2021 г.
Заповед № РД 09-700/ 09.09.2021 г.
Анкета за Общ устройствен план
Покана за обсъждане на отчета на бюджета за 2020 г.
Община Чирпан, на основание Заповед №РД-09-665/25.08.2021 г. на Кмета на Община Чирпан, открива публичен търг
Заповед № РД 09-663/ 24.08.2021 г.
Заповед № РД 09-664/ 24.08.2021 г.
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 4 с.Стоян Заимово от 23.08.2021 г.
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 17 с.Спасово от 16.08.2021 г.
Решение № 323
Заповед на директора на ОД Земеделие Стара Загора за определяне на комисия по чл. 37 В ал.1 от ЗСПЗЗ
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 28 с.Зетьово от 06.08.2021 г.
Заповед №РД 09-627 / 04.08.2021
Заповед №РД 09-628 / 04.08.2021
Община Чирпан търси да назначи главен специалист "кадастър и регулация"
Община Чирпан, на основание Заповед №РД-09-584/19.07.2021 г. на Кмета на Община Чирпан, открива публичен търг
Присъда №43 гр. Пловдив
Фестивал на Лавандулата Община Чирпан и с. Средно градище
Заповед №РД 09-540 / 29.06.2021
Съобщение за обучение за СИК
Съобщение на № УТ-839/21.05.2021
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 102 с.Свобода от 22.06.2021 г.
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 22 с.Яздач от 22.06.2021 г.
Съобщение за издадени разрешениe за поставяне от 21.06.2021
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 17 с.Спасово от 16.06.2021 г.
Заповед № РД-09-494/16.06.2021 г.
Заповед № РД-09-493/16.06.2021 г.
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 8 с. Рупките от 09.06.2021
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 74 с. Зетьово от 03.06.2021
Заповед № РД-09-456/02.06.2021 г.
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 26 с.Димитриево от 02.06.2021
Решение №277
Покана за участие в процедура за избор на финансова или кредитна институция по решение 288/27.05.2021 г. по решение на ОС Чирпан
Преброяване 2021
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 28 с. Димитриево от 21.05.2021
Заповед № РД-09-393/12.05.2021 г.
Важно съобщение във връзка с провеждането на състезание по колоездене за купа Чирпан на 09.05.2021
Заповед № РД-09-319/22.04.2021 г.
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 74 с. Зетьово от 09.04.2021
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 28 с. Зетьово от 09.04.2021
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 32 с. Могилово от 09.04.2021
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 26 с.Димитриево от 08.04.2021
Покана за публично обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Чирпан
Заповед № РД 09-240/ 31.03.2021 г.
Заповед № РД 09-239/ 31.03.2021 г.
Заповед № РД 09-238/ 31.03.2021 г.
Заповед № РД 09-237/ 31.03.2021 г.
Съобщение за издадени разрешениe за поставяне от 30.03.2021
Решение за отчуждаване
Съобщение за издадени на разрешения за поставяне от 23.03.2021
Проверка на договори за наем на пасища и ливади
Покана за провеждане на пазарни консултации с предмет: " Съхраняване на културното нематериално наследство чрез пресъздаване на пролетни празници и обичаи"
Съобщение за дистанционна среща с трудов посредник
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 118 гр. Чирпан от 22.03.2021
Писмо покана за изслушване
Заповед № РД 09-202/ 18.03.2021 г.
Заповед № РД 09-201/ 18.03.2021 г.
Покана за провеждане на пазарни консултации с предмет: „Доставка на озвучително, осветително и сценично оборудване”
Заповед № РД 09-200/ 17.03.2021 г.
Временните противоепидемични мерки на територията на област Стара Загора са в сила от 18 до 31 март 2021 г.
Обявление във връзка с изпълнение на два компонента от Проект за пилотно прилагане на „Гаранцията за детето“ на Европейския съюз в България. Фаза III от Подготвителното действие на ЕК Община Чирпан обявява прием на документи за подбор на специалисти
Съобщение за издадени разрешениe за поставяне от 12.03.2021
Заповед № РД 09-182/ 10.03.2021 г.
Заповед № РД 09-181/ 10.03.2021 г.
Заповед № РД 09-180/ 10.03.2021 г.
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 28 с. Димитриево от 05.03.2021
Заповед № РД 09-154/ 02.03.2021 г.
Списък на пасища и ливади за разпределение за стопанската 2021 - 2022 г.
Заповед № РД-09-060/25.01.2021 г.
Разрешение за поставяне №18/18.02.2021 и №19/18.02.2021
Заповед № РД 09-123/ 18.02.2021 г.
Заповед № РД 09-122/ 18.02.2021 г.
Заповед № РД 09-119/ 17.02.2021 г.
Заповед № РД 09-118/ 17.02.2021 г.
Заповед № РД 09-116/ 17.02.2021 г.
Заповед № РД 09-115/ 17.02.2021 г.
Покана за провеждане на консултации за определяне на състава на Секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на избори за Народно събрание на 04.04.2021 г.
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 67 Зетьово от 16.02.2021
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 8 Рупки от 16.02.2021
Съобщения за издадени разрешения за поставяне
Заповед № РД 09-107/ 10.02.2021 г.
Заповед № РД 09-099/ 09.02.2021 г.
Заповед № РД 09-101/ 09.02.2021 г.
НА ВНИМАНИЕТО НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ !
Заповед № РД 09-087 / 04.02.2021 г.
Културен календар за 2021 година ( проект)
Съобщение издадено разрешение за поставяне №4 за 2021
Съобщение издадено разрешение за поставяне №3 за 2021
Заповед № РД 09-079 / 01.02.2021 г.
Заповед № РД 09-078 / 01.02.2021 г.
Заповед № РД 09-077 / 01.02.2021 г.
Съобщение издадено разрешение за поставяне №2 за 2021
Съобщение издадено разрешение за поставяне №1 за 2021
Ремонт на железопътен прелез на жп на км 56+00 по път № III - 608 между селищата на гр. Чирпан и село Спасово
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 15 Винарово от 25.01.2021
Заповед № РД 09-043 / 19.01.2021 г.
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 38 Димитриево от 14.01.2021
Заповед № РД 09-023 / 13.01.2021 г.
Съобщение от водоснaбдяване и канализация ЕООД - Стара Загора
Покана за участие в процедура за избор на финансова или кредитна институция
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 115 Свобода от 05.01.2021
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 15 Спасово от 05.01.2021
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 3 Зетьово от 05.01.2021
Заповед № РД-09-001
Съобщение за издадено разрешение за поставяне на кафе машина
Заповед № РД 09-973 / 22.12.2020
Обява от Общинско предприятие "Чистота"
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 67 Зетьово от 21.12.2020
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 32 Зетьово от 21.12.2020
Съобщение по чл. 61 ал. 1 , кв. 18 Могилово от 21.12.2020
Съобщение ПУП село Могилово
Покана за участие в процедура за избор кредитна институция
Заповед № РД-09-954 от 09.12.2020 г.
Съобщение по чл. 61 ал.1 от 10.12.2020 г.
Заповед № РД 09-947 / 08.12.2020
Съобщение псевдочума
Съобщение по чл. 61 ал.1 от 27.11.2020 г.
Съобщение от Конфедерацията на автобусните превозвачи
Съобщение по чл. 61 ал.1 от 24.11.2020
Заповед за достъп на служителите до търговската мрежа по проект "Патронажна грижа и възрастни хора и лица с увреждания в Община Чирпан
Проект на програма за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на община Чирпан
Заповед № РД 09-903 / 18.11.2020
Заповед № РД 09-902 / 18.11.2020
Заповед № РД 09-901 / 18.11.2020
Заповед № РД 09-900 / 18.11.2020
Съобщение от дирекция бюро по труда
Съобщение издадено разрешение за поставяне №8
Съобщение издадено разрешение за поставяне №7
Съобщение издадено разрешение за поставяне №6
Съобщение издадено разрешение за поставяне №5
Съобщение по чл. 61 от 11.11.2020 г.
Заповед № РД 09-867 / 09.11.2020
Заповед № РД 09-861 / 04.11.2020г.
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЯТА ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ БАНКОВА ИНСТИТУЦИЯ НА ОБЩИНА ЧИРПАН
Заповеди по чл. 37в ал. 4 от ЗСПЗЗ
Заповед № РД-09-803/20.10.2020
Заповед № РД-09-802/20.10.2020
Заповед № РД-09-801/20.10.2020
Заповед № РД-09-800/20.10.2020
Съобщение по чл. 61 от 19.10.2020 г.
Заповед № РД-09-785/19.10.2020
Заповед № РД-09-784/19.10.2020
Заповед № РД-09-770/12.10.2020
"На съвременните будители с признание"
Заповед № РД-09-764/08.10.2020
Съобщение от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. Стара Загора за спиране на водоподаването
Заповед № РД-09-753/06.10.2020
Заповед № РД-09-752/06.10.2020
Заповед № РД-09-749/06.10.2020
Съобщение по чл. 61 от 05.10.2020 г.
Заповед № РД-09-734/30.09.2020
Заповед № РД-09-733/30.09.2020
Забранява се разлепване на обяви, рекламни съобщения и пр. на забранените за това места в Община Чирпан
Заповед № РД-09-724/29.09.2020
Заповед № РД-09-723/29.09.2020
Заповед № РД 09-702/15.09.2020
Заповед № РД 09-701/15.09.2020
Заповед № 681 от 11.09.2020
Заповед № РД 09-670 / 09.09.2020
Решение №165 от 27.08.2020 г.
Заповед № РД-09-656/03.09.2020
Заповед № РД-09-655/03.09.2020
Заповед № РД 09-639/25.08.2020 г.
Съобщение по чл. 61 от 27.08.2020 г.
Съобщение по чл. 61 от 25.08.2020 г.
ПОКАНА – ОБЯВЛЕНИЕ за обществено обсъждане във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Чирпан (ПИРО) за периода 2021-2027 г.
Съобщение във връзка с постъпило в Община Чирпан инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаична инсталация
Покана за участие в публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Чирпан за 2019 г.
Съобщение по чл. 61, ал. 1 - Воловарово
Заповед № РД 09-622/12.08.2020 г.
Заповед № РД 09-621/12.08.2020 г.
Списък на допуснатите кандидати за съдебни заседатели на мандат 2020-2024 г. за Районен съд – Чирпан
Заповед № ПО-09-889/04.08.2020 г.
Заповед № РД 09-603/ 03.08.2020 г.
Заповед № РД 09-602/ 03.08.2020 г.
Заповед № РД 09-601/ 03.08.2020 г.
Заповеди за допускане и изработване на ПУП
Обредни дейности-Чирпан” ЕООД обявява обява за търг
Съобщение по чл. 61 ал.1 във връзка с чл. 18а, ал. 10
Обява за нови работни позиции за ПСОВ
Съобщение по чл.61 от 24.06.2020 г.
Заповед № РД 09-488/25.06.2020 г.
Заповед № РД 09-484/24.06.2020 г.
Съобщение по чл.61 от 19.06.2020 г.
Съобщение по чл.61, ал.1
Съобщение № 93-00-542
Обявление на основание чл. 139 ал.1 от ЗУТ
Програма нова възможност за младежка заетост
Съобщение по чл.61 във връзка с чл.18а ал.9
Решение №130 от 28.05.2020 г.
Провеждане на публичен конкурс за избор на химн на Община Чирпан
Съобщение по чл. 61 за издаване на индивидуален административен акт
Заповед № РД-09-350 / 14.05.2020 г.
Заповед № РД-09-349 / 14.05.2020 г.
Заповед № РД-09-348 / 14.05.2020 г.
Заповед № РД-09-347 / 14.05.2020 г.
Заповед № РД-09-346 / 14.05.2020 г.
Заповед № РД-09-333 / 11.05.2020 г.
Заповед № РД 09-335 / 12.05.2020 г.
Заповед № РД 09-323 / 05.05.2020 г.
Заповед № РД 09-319 / 05.05.2020 г.
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПЛАН ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ НА ОБЩИНА ЧИРПАН ЗА ПЕРИОДА ОТ 2020 ДО 2022 ГОДИНА
Практически насоки и препоръки за предпазване от разпространяващия се вирус COVID-19
Проект за зелена зона, град Чирпан.
Важно: прием на потребители по проект
Съобщение до Тодорка Дончева Димитрова
Съобщение до Десислава Станчева Димитрова
Заповед № РД 09-268/06.04.2020 г.
Обявления в кв. 142 по плана на гр. Чирпан
Заповед № РД-09-261/25.03.2020 г.
Заповеди от Обредни дейности - Чирпан "ЕООД"
Общински съвет - Чирпан ще провежда своите заседания
Анкетна карта
Заповед на кмета за ограничаване на движението при COVID-19
Заповед № РД-09-221 за пожароопасен сезон в горските територии
Списък на входирани проекти между ПУДООС и Община Чирпан
Съобщение № 93-00-5160
Отчуждаване на имоти - частна собственост за държавна нужда
Заповед № РД-09-199/09.03.2020 г.
Решение № 68
Решение №67
Индикативни програми за развитие на селата – среща в село Винарово
Заповед и мерки срещу корона вирус (COVID 19)
КОРОНАВИРУС 2019-nCoV
Списък на пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване за стопанската 2020/2021 г.
Заповед № РД 09-165
Съобщение №93-00-4651
Община Чирпан обявява конкурс за длъжността "Ръководител на звено за вътрешен одит"
ОБЯВА ОТ “ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ-ЧИРПАН” ЕООД ОБЩИНА ЧИРПАН
СЪОБЩЕНИЕ
Община Чирпан обявява конкурс за длъжността Директор на дирекция в Общинска администрация, Дирекция "Образование, Култура, Социални и младежки политики и Туризъм"
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЯТА ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ЧИРПАН
Обява във връзка с участие в проект "Нова възможност за младежката заетост"
Община Чирпан стартира набирането на кандидат-потребители и кандидати за домашни помощници по Национална програма „Предоставяне на грижа в домашна среда”
Община Чирпан обявява конкурс за длъжността Директор на дирекция в Общинска администрация, Дирекция "Европейски програми и проекти, териториално и селищно устройство и Инвеститорски контрол"
Община Чирпан обявява конкурс за длъжността Началник отдел "Екология" в Общинска администрация
Общински съвет – Чирпан oткрива процедура по избор на кандидати за съдебни заседатели от община Чирпан за района на Районен съд – Чирпан.
Културен календар за месец Февруари 2020 г.
Община Чирпан обявява конкурс за длъжността СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА в Общинска администрация
Заповед № РД 09-89
Заповед № РД 09-71
Заповед № РД 09-678
Съобщение ПУП кв. 53 Зетьово
Заповед полски пътища
Съобщение №93-00-3354/10.01.2020 г.
Заповед № РД 09-4 / 03.01.2020 г.
Решение №21
Заповед № РД 09-666 / 17.12.2019 г.
Заповед № РД 09-654/11.12.2019 г.
Заповед за прекратяване на конкурсна процедура за длъжността Секретар на община
Обявление на основание на чл. 128 ал.1 от ЗУТ
Заповед № РД 09-618/26.11.2019 г.
Заповед КД-14-36_06112019 на АГКК
Първо заседание на новоизбрания общински съвет Чирпан
Съобщение №93-00-3354
Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води
Заповеди чл. 37в ал. 4 ЗСПЗЗ
Актове за незаконно строителство
Общински съвет - Чирпан проведе своето последно заседание на 26.09.2019 г. за мандат 2015-2019 г.
Доклад и протокол съгласно чл.68а, ал.3 от Закона за съдебната власт
Покана за обсъждане на отчета на бюджета за 2018 г.
Списък на допуснатите кандидати за съдебни заседатели от Община Чирпан за района на Районен съд – Чирпан (мандат 2020-2024)
Важно съобщение за всички жители доброволно заколили прасета
Решение № 551
Общински съвет – Чирпан удължава срока за подаване на документи за кандидати за съдебни заседатели от община Чирпан за района на Районен съд – Чирпан (мандат 2020-2024 г.) до 17:00 часа на 30.08.2019 г. (петък).
Заповед за определяне на комисия по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ по землища в Община Чирпан
Съобщение №93-00-1666
Решение № 536
Съобщение №93-00-1488
Обява за съдебни заседатели
Решение №525
Решение №524
Заповед № РД 09-305/11.06.2019 г.
Съобщение №93-00-763/28.02.2019 г.
Съобщение №93-00-1478
Съобщение №93-00-172
Консултации относно избора на методика при пенсиониране
Решение № 512
Решение №513
Традиционен фолклорен празник в село Златна Ливада
Решение №500
Решение №501
Заповед № РД 09-207/22.04.2019 г.
Заповед № РД 09-206/22.04.2019 г.
Покана за обществено обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг
Заповед № РД 09-164/03.04.2019 г.
Заповед № РД 09-162/03.04.2019 г.
Заповед № РД 09-161/03.04.2019 г.
Обявление на основание чл. 128 ал. 1 от ЗУТ - туристическа пътека
Решение №491
Заповед № РД 09-128/14.03.2019 г.
Заповед № РД 09-127/13.03.2019 г.
Заповед № РД 09-125/12.03.2019 г.
Обявление чл.128 ал.1 от ЗУТ
Заповед № РД 09-106/28.02.2019 г.
Заповед № РД 09-105/27.02.2019 г.
Заповед № РД 09-104/27.02.2019 г.
Заповед № РД 09-86/14.02.2019 г.
Заповед № РД 09-78/13.02.2019 г.
Заповед № РД 09-70/07.02.2019г.
Решение №485
Решение №484
Решение № 483
Обявление на основание чл. 128 ал. 1 от ЗУТ - главен колектор
Обявление на основание чл. 128 ал. 1 от ЗУТ отливен канал на Преливник
Заповед № РД 09-41/22.01.2019 г. за изменение на ПР
Заповед № РД 09-27 /10.01.2019 г.
Обявление на конкурс за длъжността "Директор" на къща музей "Пейо К. Яворов"
Съобщение за сключено споразумение между Община Чирпан и АГКК
Заповед за одобряване на ПУП - ПЗ с. Яздач на "Теленор България" ЕАД
Съобщение по чл. 32 от ДОПК за Петър Минчев Минев
Предложение за преименуване на булевард "Георги Димитров" на булевард "Никола Манев"
Заповеди по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ по землища по кметства във Община Чирпан
Съобщение за одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Чирпан и землището му
Покана за обсъждане на отчета на бюджета за 2017 г.
Обява за избор на съдебни заседатели
Заповед № РД-07-212/01.08.2018 г.
Решение №431
Решение №430
Решение №429
Решение №428
Обявление кадастрална карта землище гр. Чирпан
Обявление по чл. 124б ал.2
Обявление по чл.124б ал.2 от ЗУТ
Обявление на Решение №363 от 25.01.2018 г.
Дневен ред на заседание на Общински съвет Чирпан за 25.01.2018 г.
Публични изяви по проект "Твоят час" в Община Чирпан
Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 08.05.2018 г. до 18.05.2018 г.
Обява за конкурс за длъжност ръководител на звено вътрешен одит в Общинска администрация - Чирпан
Обява за конкурс за заемане на длъжността "директор" за ДГ Слънце в гр. Чирпан
Покана за публично обсъждане на годишен отчет за изпълнението на Бюджета за 2016 г. , на Община Чирпан
Заповед № РД-09-336 за забраняване ползването на питейна вода за поливане на зелени площи и зеленчукови градини, миене на улици, тротоари и други
Обявление за Парцеларни планове и ЧИПРЗ на Национална компания "Железопътна инфраструктура"
Обява за конкурс за длъжността "Директор" на общинско предприятие "Чистота"
Обява за конкурси за длъжност ръководител на звено вътрешен одит и главен вътрешен одитор
Удължаване на срока за приемане на документи за собственост във връзка с изработването на кадастралната карта и регистри в замлището на гр. Чирпан
Решение №243
Съобщение и график за изработване на кадастрална карта на гр. Чирпан и землището му
Решение №220
Решение №218
Решение №224
Решение №223
Решение №222
Решение №219
Обявление за подбор на служители за длъжностите "Социален асистент, личен асистент и домашен помощник" от 08.02.2017 г. до 15.02.2017 г.
Решение №211
Обявление за ПУП кв. 21 Средно градище
Обявление за ПУП кв.109 гр.Чирпан
Обявление и заявление за кандидатстване за длъжност "Здрaвен медиатор"
Решение №180
Решение №179
Решение №176
Решение №175
Решение №162
Обявление за подбор на служители за длъжностите "Социален асистент, личен асистент и домашен помощник" от 01.11.2016 г. до 11.11.2016 г.
Обява за конкурси за длъжност директор на дирекция и главен вътрешен одитор
Решение №145
Обявление от ТСУ 11.08.2016г.
Съобщение от отдел "Териториално и селищно устройство"
Обява за приемане на лица в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти
Заповед № РД-09-456 от 19.07.2016г. на вниманието на г-н Тотьо Костадинов
Решение №114
Решение №113
Решение №112
Пръскане за комари на 21.06.2016
Обявление на основание чл.128 ал.1 от ЗУТ
Заповед № РД-02-15-45
Профилактика против комари
Задушница
Обява за конкурс за заемане на длъжността директор за ЦДГ "Снежанка", с. Зетьово Община Чирпан и ОДЗ "Здравец" гр. Чирпан
Покана за публично обсъждане на годишен отчет за изпълнението на Бюджета за 2015 г., на Община Чирпан
Обява за конкурс за възлагане на управлението на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип” за деца / младежи с увреждания - гр.Чирпан.
Обява на конкурс на длъжност ЮРИСКОНСУЛТ в Общинска администрация гр. Чирпан
Прием на документи за съдебни заседатели на районен съд Чирпан
Проект "Приеми ме 2015"
Покани за изразяване на интерес
Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности на военна служба
Съобщение във връзка с предстоящата задушница
Обявление за подбор на служители за длъжностите : медицинска сестра, социален асистент, личен асистент и домашен помощник
Обява за набиране на кандидат-потребители по проект "Подкрепа за независим живот"
Обява за провеждане на конкурси за вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица завършили граждански висши училища в страната и чужбина
Обявление за подбор на кандидати за младши специалист социални дейности и психолог
Покана за информационна среща-разговор с EVN България
Обява за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина
Проект на правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „ЧИСТОТА“ към Община Чирпан
Във връзка с предстоящата ЗАДУШНИЦА, на 30.05.2015г. ( събота) до Гробищния парк ще се движат автобусите на Градски транспорт със следните часове на движение и маршрути:
Обявление на осн. чл. 128, ал 1 от ЗУТ
Покана за публично обсъждане на годишен отчет за изпълнението на Бюджета за 2014 г., на Община Чирпан
Покана - пресконференция за напредъка на проект "ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН СТАРА ЗАГОРА"
Решение № 633
Проект „Нови възможности за грижа”
Покана за участие в ЧАСЪТ НА ЗЕМЯТА 2015
Анкетно проучване мнението на гражданите във връзка със мнения и значими проектни идеи за новия програмен период 2014-2020 г.
Обява за прием в доброволния резерв
Обявление за подбор на кандидати за длъжност „Социален асистент” в ЦНСТ Чирпан
Заповед № РД-07-08/12.01.2015 г. за землището на с. Рупките
Обява за прием на войници във Враца
Заповед № РД-07-08/12.01.2015 г. за землището на с. Винарово
Обявление по ЗУТ
Решение № 557
Проект за изменение на ПУП кв.49 с.Могилово
Процедура за избор на 20 /двадесет/ съдебни заседатели за Районен съд - Чирпан
Обявление за подбор на кандидати за длъжност „Социален асистент”
Обявление от Областна дирекция по безопасност на храните
Обявление за подбор на кандидати за длъжност „Социален асистент” в ЦНСТ гр. Чирпан
Обявление за подбор на кандидати за длъжност „Възпитател” в ЦНСТ
МКБППМН при Община Чирпан набира кандидати за обществени възпитатели за 2015 г
Обявление на основание чл.128 ал1
Покана за изразяване на интерес за позиция специален педагог
Покана за изразяване на интерес за позиция социален работник
Покана за изразяване на интерес за позиция социален педагог
Покана за изразяване на интерес за позиция координатор
Покана за изразяване на интерес за позиция психолог
Покана за изразяване на интерес за позиция медицинска сестра
Покана за изразяване на интерес за позиция медиатор (интеграция на децата в детските градини и предучилищните класове)
Покана за изразяване на интерес за позиция медиатор (Център за ранна интервенция)
Покана за изразяване на интерес за позиция медиатор
Покана за изразяване на интерес за позиция логопед
Покана за изразяване на интерес за позиция лекар педиатър
Покана за изразяване на интерес за позиция лекар педиатър (здравна консултация за деца)
Покана за изразяване на интерес по позиция рехабилитатор
Обявление за автомагистрала Марица
Решение № 516
Съобщение до Владимира Светозарова Петрова
Решение от Министерски съвет
Съобщение ПУП
Обявление на основание чл128, ал1
Обявление за подбор на кандидати за длъжност „Социален асистент” в ЦНСТ
Обявление на Община Чирпан на основание чл. 128 ал.2 от ЗУТ
Заповед № РД-07-256 на Областна дирекция "Земеделие" - Стара Загора
Обявление за подбор на персонал на ЦНСТ
Обявление за подбор на кандидати за длъжност „Ръководител на ЦНСТ”
Покана за публично обсъждане на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Чирпан
Решение № 470
Решение № 469
Обявление на основание чл.128, ал1
Съобщение с изх. № 63-00-281
Обява за набиране на доброволци
Покана за публично обсъждане на годишен отчет за изпълнението на Бюджета за 2013 г., на Община Чирпан
Съобщение № 08-00-10
Обявление на основание чл.128, ал.1
Заповед № РД-09-217
Решение № 422
Решение № 421
Решение № 437
Решение № 420
Решение № 425
Решение № 436
Решение № 427
Решение № 426
Решение № 438
Съобщение съгласно разпоредбите на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ
Обявление на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ
Първо регионално изложение на мед и пчелни продукти
Обявление за водоснабдяване на с. Спасово
Обявление
Обява за конкурс
Дядо Коледа с подарък вкъщи
На 6 декември Община Чирпан ви кани заедно да запалим коледната елха
Рок музиканти и приятели заедно за борба срещу СПИН
Съобщение за сметоизвозването и сметосъбирането през почивните дни.
МКБППМН при Община Чирпан набира кандидати за обществени възпитатели за 2014 г.
Парцеларен план за обект: АМ "Марица", от км 5+000 до км 71+011.31, подобект: Селскостопански пътища и напоителни полета за землище на гр. Чирпан и с. Зетьово

mig-chipran

320 100

Вход

June 2024
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6