BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

Приемане на правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства, двойки във фактическо съжителство и жени без партньор, с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Чирпан

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 11.11.2022 г., за предложения и становища по настоящия проект за приемане на Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства, двойки във фактическо съжителство и жени без партньор, с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Чирпан. Предложения могат да бъдат депозирани в сградата на Общинска администрация – Чирпан, град Чирпан пл. Съединение 1, ет.2, ст.22 или на следния електронен адрес:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти тел. 041699622.

Мотиви

Проект за решение

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Чирпан

На заинтересованите лица се предоставя 30- дневен срок, считано от 11.11.2022 г., за предложения и становища по настоящия проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Чирпан. Предложения могат да бъдат депозирани в сградата на Община Чирпан, град Чирпан, пл. „Съединение” № 1, ет.2, стая 22, или на следния електронен адрес : Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти тел. 041699622.

Мотиви

Проект за изменение на наредбата

Приемане на нова Наредба № 20 изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на територията на община Чирпан.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 18.08.2022 г., за предложения и становища по настоящия проект за приемане на нова Наредба № 20 изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на територията на община Чирпан. Предложения могат да бъдат депозирани в сградата на Общинска администрация – Чирпан, град Чирпан пл. Съединение 1, ет.2, ст.22 или на следния електронен адрес:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти тел. 041699622.

Мотиви

Проект за нова наредеба 

 

Изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Чирпан.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 12.08.2022 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Чирпан. Предложения могат да бъдат депозирани в сградата на Община Чирпан, град Чирпан пл. Съединение 1, в деловодството на Общински съвет – Чирпан, ет.2, ст.22, или на следния електронен адрес:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти тел. 041699622.

Мотиви

Проект за изменение на наредбата

Изм. и доп. на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Чирпан.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 12.08.2022 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Чирпан. Предложения могат да бъдат депозирани в сградата на Община Чирпан, град Чирпан пл. Съединение 1, в деловодството на Общински съвет – Чирпан, ет.2, ст.22, или на следния електронен адрес:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти тел. 041699622.

Мотиви

Проект за изменение

проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за условията и реда за отпускане на финансово подпомагане на деца и младежи с изявени дарби и на столетници на територията на община Чирпан

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 26.07.2022 г., за предложения и становища по настоящия проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за условията и реда за отпускане на финансово подпомагане на деца и младежи с изявени дарби и на столетници на територията на община Чирпан. Предложения могат да бъдат депозирани в сградата на Общинска администрация - Чирпан, град Чирпан пл. Съединение 1, ет.2, ст.22 или на следния електронен адрес:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти тел. 041699622.

Мотиви

Проект за решение

Наредба № 19 за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансово подпомагане на спортната дейност на територията на община Чирпан

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 26.07.2022 г., за предложения и становища по настоящия проект за приемане на нова Наредба № 19 за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансово подпомагане на спортната дейност на територията на община Чирпан. Предложения могат да бъдат депозирани в сградата на Общинска администрация – Чирпан, град Чирпан пл. Съединение 1, ет.2, ст.22 или на следния електронен адрес:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти тел. 041699622.

Мотиви

Проект на наредбата

Проект за изменение на Наредбата за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Чирпан

На заинтересованите лица се предоставя 30– дневен срок, считано от 10.06.2022 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Наредбатаза условията, реда и критериите за финансово подпомаганена спортните клубове в община Чирпан. Предложения могат да бъдат депозирани в сградата на Община Чирпан, град Чирпан пл. Съединение 1, ет.2, ст.22, или на следния електронен адрес:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти тел. 041699622.

Мотиви

Проект за изменение на наредбата

 

Наредба №18 за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Чирпан и издаване на сертификати клас В

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 31.05.2022 г., за предложения и становища по настоящия проект за приемане на нова Наредба № 18 занасърчаваненаинвестициитесобщинскозначение вобщинаЧирпанииздаваненасертификатикласВ. Предложения могат да бъдат депозирани в сградата на Общинска администрация – Чирпан, град Чирпан пл. Съединение 1, ет.2, ст.22 или на следния електронен адрес:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти тел. 041699622.

Мотиви

Проект на наредбата

Проект за изм. на Наредбата за опред. и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Чирпан

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 23.02.2022 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Чирпан. Предложения могат да бъдат депозирани в сградата на Община Чирпан, град Чирпан пл. Съединение 1, в деловодството на Общински съвет – Чирпан, ет.2, ст.22, или на следния електронен адрес:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти тел. 041699622.

Мотиви

Проект за изменение на наредбата

Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Чирпан.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 12.01.2022 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Чирпан. Предложения могат да бъдат депозирани в сградата на Община Чирпан, град Чирпан пл. Съединение 1, в деловодството на Общински съвет – Чирпан, ет.2, ст.22, или на следния електронен адрес:   Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти: тел. 041699622.

Мотиви

Проект за решение

Проект за изм. на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Чирпан

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 16.12.2021 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Чирпан. Предложения могат да бъдат депозирани в сградата на Община Чирпан, град Чирпан пл. Съединение 1, в деловодството на Общински съвет – Чирпан, ет.2, ст.22, или на следния електронен адрес:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти тел. 041699622.

Мотиви

Проект на изменение на наредбата

Изменение и доп. на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Чирпан

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 30.11.2021 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Чирпан. Предложения могат да бъдат депозирани в сградата на Община Чирпан, град Чирпан пл. Съединение 1, в деловодството на Общински съвет – Чирпан, ет.2, ст.22, или на следния електронен адрес:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти тел. 041699622.

Мотиви

Проект на изменение на наредбата

проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Чирпан

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 04.11.2021 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Чирпан. Предложения могат да бъдат депозирани в сградата на Община Чирпан, град Чирпан пл. Съединение 1, в деловодството на Общински съвет – Чирпан, ет.2, ст.22, или на следния електронен адрес:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти тел. 041699622.

Мотиви

Проект на наредбата

 

Приемане на нова Наредба № 17 за условията и реда за отпускане на финансово подпомагане на деца и младежи с изявени дарби и на столетници на територията на община Чирпан.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 18.10.2021г., за предложения и становища по настоящия проект за приемане на нова Наредба № 17 за условията и реда за отпускане на финансово подпомагане на деца и младежи с изявени дарби и на столетници на територията на община Чирпан. Предложения могат да бъдат депозирани в сградата на Общинска администрация - Чирпан, град Чирпан пл. Съединение 1, ет.2, ст.22 или на следния електронен адрес:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти тел. 041699622.

Мотиви

Проект за решение

Приемане на нова Наредба № 16 за реда за учредяване и упражняване правата на Община Чирпан в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 20.08.2021г., за предложения и становища по настоящия проект за приемане на нова Наредба № 16 за реда за учредяване и упражняване правата на Община Чирпан в публични предприятия и търговски дружества собщинско участие в капитала. Предложения могат да бъдат депозирани в сградата на Общинска администрация - Чирпан, град Чирпан пл. Съединение 1, ет.2, ст.22 или на следния електронен адрес:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти тел. 041699622.

Мотиви

Проект за наредбата

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4

На заинтересованите лица се предоставя 30- дневен срок, считано от 17.08.2021 г., за предложения и становища по настоящия проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Чирпан. Предложения могат да бъдат депозирани в сградата на Община Чирпан, град Чирпан, пл. „Съединение” № 1, ет.2, стая 22, или на следния електронен адрес : Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти тел. 041699622.

Мотиви

Проект за изменение на наредбата

Приемане на нова наредба № 15 за реда и начина за отпускане на финансова помощ на физически лица на територията на община Чирпан.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 12.08.2021г., за предложения и становища по настоящия проект за приемане на нова Наредба № 15 за реда и начина за отпускане на финансова помощ на физически лица на територията на община Чирпан. Предложения могат да бъдат депозирани в сградата на Общинска администрация - Чирпан, град Чирпан пл. Съединение 1, ет.2, ст.22 или на следния електронен адрес:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти тел. 041699622.

Мотиви

Проект за решение

Изм. и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Чирпан.

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 01.07.2021 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Чирпан. Предложения могат да бъдат депозирани в сградата на Община Чирпан, град Чирпан пл. Съединение 1, в деловодството на Общински съвет – Чирпан, ет.2, ст.22, или на следния електронен адрес:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти тел. 041699622.

Мотиви

Проекти за изменение наредбата

Изменение и допълнение на Наредбата за определянето, администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Чирпан

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 24.06.2021г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Чирпан. Предложения могат да бъдат депозирани в сградата на Община Чирпан, град Чирпан пл. Съединение 1, ет.2, ст.22, или на следния електронен адрес:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти: тел. 041699622.

Мотиви

Проект за изменение и допълнение на наредбата

Изменение и допълнение на Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища на Община Чирпан

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 24.06.2021 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища на Община Чирпан. Предложения могат да бъдат депозирани в сградата на Община Чирпан, град Чирпан пл. Съединение 1, в деловодството на Общински съвет – Чирпан, ет.2, ст.22, или на следния електронен адрес:   Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти: тел. 041699622.

Мотиви

Проект за решение

Изменение и допълнение на Наредба № 11 за реда за поставяне на преместваеми обекти за увеселителни, административни, търговски и други обслужващи дейности и за временно обитаване при бедствия на територията на община Чирпан.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 18.05.2021 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредба № 11 за реда за поставяне на преместваеми обекти за увеселителни, административни, търговски и други обслужващи дейности и за временно обитаване при бедствия на територията на община Чирпан. Предложения могат да бъдат депозирани в сградата на Община Чирпан, град Чирпан пл. Съединение 1, в деловодството на Общински съвет – Чирпан, ет.2, ст.22, или на следния електронен адрес:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти тел. 041699622.

Мотиви

Проект на изменение на наредбата

Приемане на Наредба за изменение и доп. на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чирпан

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 13.01.2021 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Чирпан. Предложения могат да бъдат депозирани в информационния център в сградата на Община Чирпан, град Чирпан пл. Съединение 1 или на следния електронен адрес:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти тел. 041699622.

Мотиви

Проект за изменение на наредбата

Проект за приемане на правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено дете на територията на община Чирпан

На заинтересованите лица се предоставя 30- дневен срок, считано от 17.11.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект за приемане на Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено дете на територията на община Чирпан. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет – Чирпан, ет.2, ст.22, в сградата на Община Чирпан, град Чирпан, пл. Съединение 1, или на следния електронен адрес :  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти тел. 041699622.

Мотиви

Проект на наредбата

Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чирпан

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 17.11.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чирпан. Предложения могат да бъдат депозирани в сградата на Община Чирпан, град Чирпан пл. Съединение №1, ет. 2, ст. 22, или на следният електронен адрес:   Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти: тел. 041699622.

Мотиви

Проект на наредбата

Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Чирпан.

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 11.11.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Чирпан. Предложения могат да бъдат депозирани в информационния център в сградата на Община Чирпан, град Чирпан пл. Съединение 1 или на следния електронен адрес:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти тел. 0416/99622.

Мотиви

Проект на изменение на наредбата

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чирпан

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 06.11.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чирпан. Предложения могат да бъдат депозирани в сградата на Община Чирпан, град Чирпан пл. Съединение №1, ет. 2, ст. 22, или на следният електронен адрес:   Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти: тел. 041699622.

Мотиви

Предложение за решение

Предложение за такса битови отпадъци за 2021

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване, за предложения и становища по План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2021 г. и размер на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2021 година. Писмени становища, мнения и коментари могат да бъдат подавани в деловодството на община Чирпан, пл. "Съединение" № 1 или на следния e-mail адрес:   Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .

Проект за предложение за такса за битови отпадъци за 2021 г.

Изм. и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация (мандат 2019-2023 г.)

На заинтересованите лица се предоставя 14 - дневен срок, считано от 06.10.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация (мандат 2019-2023 г.). Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет – Чирпан, ет.2, ст.22, в сградата на Община Чирпан, град Чирпан, пл. Съединение 1, или на следния електронен адрес :  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти тел. 041699622.

Мотиви

Проект за изменение на правилника

Наредба № 14 за устройството и управлението на гробищните паркове, обредните зали и параклиси в тях на територията на община Чирпан.

На заинтересованите лица се предоставя 30 - дневен срок, считано от 18.08.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект за нова Наредба № 14 за устройството и управлението на гробищните паркове, обредните зали и параклиси в тях на територията на община Чирпан. Предложения могат да бъдат депозирани в сградата на Община Чирпан, град Чирпан пл. Съединение 1, ет.2, ст.22, или на следния електронен адрес :  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти: тел. 041699622.

Мотиви

Проект на наредбата

Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация (мандат 2019-2023 г.)

На заинтересованите лица се предоставя 30- дневен срок, считано от 14.08.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация (мандат 2019-2023 г.). Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет – Чирпан, ет.2, ст.22, в сградата на Община Чирпан, град Чирпан, пл. Съединение 1, или на следния електронен адрес :  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти тел. 041699622.

Мотиви

Проект за изменение на правилника

Приемане на нова Наредба № 13 за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на община Чирпан.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 11.07.2020г., за предложения и становища по настоящия проект за приемане на нова Наредба №13 за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на община Чирпан. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет - Чирпан в сградата на Община Чирпан, град Чирпан пл. Съединение 1, ет.2, ст.22, или на следния електронен адрес:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти: тел. 0416 / 996 - 22.

Мотиви

Проект за наредбата

Проект за изменение на Наредбата за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове

На заинтересованите лица се предоставя 30- дневен срок, считано от 21.05.2020г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Наредбата за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Чирпан. Предложения могат да бъдат депозирани в сградата на Община Чирпан, град Чирпан пл. Съединение 1, ет.2, ст.22, или на следния електронен адрес :   Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти тел. 041699622.

Мотиви

Проект за  изменение на наредбата

 

Приемане на нова Наредба № 12 за условията и реда за принудително изпълнение на заповеди по чл. 195 ал.4, ал.5, ал. 6 и по чл. 225а ал.1 от ЗУТ на територията на община Чирпан

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 18.05.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект за приемане на нова Наредба № 12 за условията и реда за принудително изпълнение на заповеди по чл. 195 ал.4, ал.5, ал. 6 и по чл. 225а ал.1 от ЗУТ на територията на община Чирпан. Предложения могат да бъдат депозирани в информационния център в сградата на Община Чирпан, град Чирпан пл. Съединение 1 или на следния електронен адрес:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти тел. 041699622.

Мотиви

Проект за нова наредба

Oтмяна на наредбата за публично – частни партньорства.

На заинтересованите лица се предоставя 30 - дневен срок, считано от 08.05.2020г., за предложения и становища по настоящия проект за отмяна на Наредбата за публично – частни партньорства. Предложения могат да бъдат депозирани в сградата на Община Чирпан, град Чирпан пл. Съединение 1, ет.2, ст.22, или на следния електронен адрес :  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти: тел. 041699622.

Мотиви

Проект за решение

Изменение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Чирпан

На заинтересованите лица се предоставя 30 - дневен срок, считано от 04.05.2020г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Чирпан. Предложения могат да бъдат депозирани в сградата на Община Чирпан, град Чирпан пл. Съединение 1, ет.2, ст.22, или на следния електронен адрес :  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти: тел. 041699622.

Мотиви

Проект за изменение на наредбата

Процедура за избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник

На заинтересованите лица се предоставя 30 - дневен срок, считано от 04.05.2020г., за предложения и становища по настоящия проект за приемане на Процедура за избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник. Предложения могат да бъдат депозирани в сградата на Община Чирпан, град Чирпан пл. Съединение 1, ет.2, ст.22, или на следния електронен адрес :  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти: тел. 041699622.

Мотиви

Проект за изменение на наредбата

НАРЕДБА №10 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ, КОИТО ПРЕДСТОИ ДА БЪДАТ ФИНАНСИРАНИ ЧРЕЗ ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ЧИРПАН

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 22.04.2020г., за предложения и становища по настоящия проект за приемане на нова НАРЕДБА №10 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ, КОИТО ПРЕДСТОИ ДА БЪДАТ ФИНАНСИРАНИ ЧРЕЗ ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ЧИРПАН

Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет - Чирпан в сградата на Община Чирпан, град Чирпан пл. Съединение 1, ет.2, ст.22, или на следния електронен адрес:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти: тел. 0416 / 996 - 22.

Мотиви

Проект на наредбата

Наредба за реда за поставяне на преместваеми обекти за увеселителни, администативни, търговски и други обслужващи дейности и за временно обитаване при бедствия

На заинтересованите лица се предоставя 30 - дневен срок, считано от 14.04.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект за приемане на нова НАРЕДБА № 11 ЗА РЕДА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ЗА УВЕСЕЛИТЕЛНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ, ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЗА ВРЕМЕННО ОБИТАВАНЕ ПРИ БЕДСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧИРПАН. Предложения могат да бъдат депозирани в сградата на Община Чирпан, град Чирпан пл. Съединение 1, ет.2, ст.22, или на следния електронен адрес :  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти: тел. 041699622.

Проект на наредбата

Приемане на нова Наредба 9 за управление на отпадъците на територията на Община Чирпан

На заинтересованите лица на основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове се предоставя 30 - дневен срок, считано от 18.02.2020г., за предложения и становища по настоящия проект за приемане на нова Наредба № 9 за управление на отпадъците на територията на община Чирпан. Предложенията могат да бъдат депозирани в сградата на Община Чирпан, град Чирпан пл. Съединение 1, ет.2, ст.22, или на следния електронен адрес :  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти тел. 041699622.

Мотиви

Проект за изменение на наредбата

Приемане на нова Наредба 8 за регистрация и др. на ППС с подвижна тяга

На заинтересованите лица на основание чл.26, ал.4, изр.2 от Закона за нормативните актове бе предоставен 14 - дневен срок, считано от 07.02.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект за приемане на нова Наредба № 8 за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в община Чирпан. Предложенията могат да бъдат депозирани в сградата на Община Чирпан, град Чирпан пл. Съединение 1, ет.2, ст.22, или на следния електронен адрес :  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти тел. 041699622.

Мотиви

Проект за изменение на наредбата

Изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Чирпан 2020 г.

На заинтересованите лица на основание чл.26, ал.4, изр.2 от Закона за нормативните актове бе предоставен 14 - дневен срок, считано от 07.02.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Чирпан. Предложенията могат да бъдат депозирани в сградата на Община Чирпан, град Чирпан пл. Съединение 1, ет.2, ст.22, или на следния електронен адрес :  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти тел. 041699622.

Мотиви

Проект за изменение на наредбата

Проект за изменение на Наредбата за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Чирпан

На заинтересованите лица се предоставя 30- дневен срок, считано от 28.01.2020г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Наредбатаза условията, реда и критериите за финансово подпомаганена спортните клубове в община Чирпан. Предложения могат да бъдат депозирани в сградата на Община Чирпан, град Чирпан пл. Съединение 1, ет.2, ст.22, или на следния електронен адрес :  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти тел. 041699622.

Мотиви

Проект за изменение на наредбата

Изменение и допълнение на Наредбата за контролиран прием в първи клас в начални, основни и средни училища в гр. Чирпан

На заинтересованите лица се предоставя 30- дневен срок, считано от 28.01.2020г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредбата за контролиран прием в първи клас в начални, основни и средни училища в гр. Чирпан. Предложения могат да бъдат депозирани в сградата на Община Чирпан, град Чирпан пл. Съединение 1, ет.2, ст.22, или на следния електронен адрес :  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти тел. 041699622.

Мотиви

Проект за изменение

Нова наредба №6 за реда за получаване и управление на дарения от Община Чирпан

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 12.12.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект за приемане на нова НАРЕДБА №6 ЗА РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДАРЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ЧИРПАН. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет - Чирпан в сградата на Община Чирпан, град Чирпан пл. Съединение 1, ет.2, ст.22, или на следния електронен адрес:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти: тел. 0416 / 996 - 22.

Мотиви

Проект за нова наредба

Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги на територията на община Чирпан

На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считано от 28.11.2019г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Чирпан. Предложения могат да бъдат депозирани в сградата на Община Чирпан, град Чирпан пл. Съединение 1, ет.2, ст.22, или на следния електронен адрес :  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти тел. 041699622.

Мотиви

Проект на изменение на наредбата

Наредба №5 за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Община Чирпан

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 01.04.2018 г., за предложения и становища по настоящия проект за приемане на нова НАРЕДБА №5 ЗА ИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ  И ЗА ПАМЕТНИЦИТЕ И ДРУГИТЕ ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИ ЗНАЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧИРПАН Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет - Чирпан в сградата на Община Чирпан, град Чирпан пл. Съединение 1, ет.2, ст.22, или на следния електронен адрес:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти тел. 041699622.

Мотиви

Проект за решение

Изменение и допълнение на наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Чирпан

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 11.12.2018 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Чирпан. Предложения могат да бъдат депозирани в информационния център в сградата на Община Чирпан, град Чирпан пл. Съединение 1 или на следния електронен адрес:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти тел. 0416/99622.

Мотиви

Проект за изменение на наредбата

Проект за изменение и допълнение на наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Чирпан

На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считано от 29.11.2018 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Чирпан. Предложения могат да бъдат депозирани в сградата на Община Чирпан, град Чирпан пл. Съединение 1, ет.2, ст.22, или на следния електронен адрес :  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти тел. 041699622.

Мотиви

Проект за изменение на наредбата

Изменение и допълнение на наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Чирпан

На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считано от 29.11.2018 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Чирпан. Предложения могат да бъдат депозирани в сградата на Община Чирпан, град Чирпан пл. Съединение 1, ет.2, ст.22, или на следния електронен адрес :  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти тел. 041699622.

Мотиви

Проект за изменение на наредбата

Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чирпан

На заинтересованите лица се предоставя 30 - дневен срок, считано от 12.10.2018 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Чирпан. Предложения могат да бъдат депозирани в сградата на Община Чирпан, град Чирпан пл. Съединение 1, ет.2, ст.22, или на следния електронен адрес :  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти тел. 041699622.

Мотиви

Проект за изменение на наредбата

Изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Чирпан

На заинтересованите лица на основание чл.26, ал.4, изр.1от ЗНА се предоставя 30- дневен срок, считано от 16.10.2018 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Чирпан. Предложения могат да бъдат депозирани в сградата на Община Чирпан, град Чирпан, пл. Съединение 1, ет.2, ст.22, или на следния електронен адрес : Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти тел. 041699622.

Мотиви

Проект за решение на наредбата

Изменение и допълнение на Наредбата за опазване на околната среда на територията на Община Чирпан

На заинтересованите лица на основание чл.26, ал.4, изр.2 се предоставя 14 - дневен срок, считано от 10.07.2018 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на околната среда на територията на Община Чирпан. Предложения могат да бъдат депозирани в сградата на Община Чирпан, град Чирпан, пл. Съединение 1, ет.2, ст.22, или на следния електронен адрес : Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти тел. 041699622.

Мотиви

Проект за изменение на наредбата

 

Отмяна на наредбата за притежание и отглеждане на кучета на територията на Община Чирпан и приемане на нова наредба №4

На заинтересованите лица се предоставя 14 - дневен срок, считано от 06.07.2018 г., за предложения и становища по отмяна на наредбата за притежание и отглеждане на кучета на територията на Община Чирпан и приемане на нова наредба №4 за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Чирпан. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет – Чирпан, ет.2, ст.22, в сградата на Община Чирпан, град Чирпан, пл. Съединение 1, или на следния електронен адрес :   Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти тел. 041699622.

Мотиви

Проект на  наредбата

Изменение правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

На заинтересованите лица се предоставя 30- дневен срок, считано от 14.06.2018 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет – Чирпан, ет.2, ст.22, в сградата на Община Чирпан, град Чирпан, пл. Съединение 1, или на следния електронен адрес :  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти тел. 041699622.

Мотиви

Проект за изменение на правилника

Проект за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

На заинтересованите лица се предоставя 30 - дневен срок, считано от 30.04.2018 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Чирпан. Предложения могат да бъдат депозирани в сградата на Община Чирпан, град Чирпан пл. Съединение 1, ет.2, ст.22, или на следния електронен адрес :  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти тел. 041699622.

Мотиви

Проект за изменение на наредбата

Изм. и допълнение на наредбата за общинско имущество

На заинтересованите лица се предоставя 30- дневен срок, считано от 26.03.2018 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Чирпан. Предложения могат да бъдат депозирани в сградата на Община Чирпан, град Чирпан, пл. Съединение 1, ет.2, ст.22, или на следния електронен адрес : Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти тел. 041699622.

Мотиви

Проект за именение на наредбата

Проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

На заинтересованите лица се предоставя 30- дневен срок, считано от 28.02.2018 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет – Чирпан, ет.2, ст.22, в сградата на Община Чирпан, град Чирпан, пл. Съединение 1, или на следния електронен адрес :  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти тел. 041699622.

Мотиви

Проект за изменение на наредбата

Приемане на Правилник за допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

На заинтересованите лица се предоставя 30- дневен срок, считано от 20.02.2018 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет – Чирпан, ет.2, ст.22, в сградата на Община Чирпан, град Чирпан, пл. Съединение 1, или на следния електронен адрес :  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти тел. 041699622.

Мотиви

Проект за изменение на правилника

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Чирпан

На заинтересованите лица се предоставя 30 - дневен срок, считано от 19.01.2018 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  на територията на община Чирпан. Предложения могат да бъдат депозирани в сградата на Община Чирпан, град Чирпан пл. Съединение 1, ет.2, ст.22, или на следния електронен адрес :  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти тел. 041699622.

Мотиви

Проект за изменение на наредбата

Изменение на правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

На заинтересованите лица на основание чл.26, ал.4, изр.2 се предоставя 14-дневен срок, считано от 06.12.2017 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Предложения могат да бъдат депозирани в сградата на Община Чирпан, град Чирпан пл. Съединение 1, ет.2, ст.22, или на следния електронен адрес  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти тел. 041699622.

Мотиви

Проект на изменение на наредбата

Проект на изменение на наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Чирпан

На заинтересованите лица на основание чл.26, ал.4, изр.2 от Закона за нормативните актове бе предоставен 14 - дневен срок, считано от 06.12.2017 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Чирпан. Вносителят удължава срокът за предложения и становища до 22.01.2018 г., 12,00 часа. Предложенията могат да бъдат депозирани в сградата на Община Чирпан, град Чирпан пл. Съединение 1, ет.2, ст.22, или на следния електронен адрес :  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти тел. 041699622.

Мотиви

Проект за изменение на наредбата

 

Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Чирпан

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 30.10.2017 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Чирпан. Предложения могат да бъдат депозирани в информационния център в сградата на Община Чирпан, град Чирпан пл. Съединение 1 или на следния електронен адрес  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти тел. 041699622.

Мотиви

Проект на наредбата

Проект за нова наредба 3 за водене на регистър на ДГ

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 17.10.2017 г., за предложения и становища по настоящия проект за приемане на нова Наредба № 3 за водене на регистър на общинските детсли градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Чирпан. Предложения могат да бъдат депозирани в информационния център в сградата на Община Чирпан, град Чирпан пл. Съединение 1 или на следния електронен адрес  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти тел. 041699622.

Мотиви

Проект за нова наредба

Проект за изменение и допълнение на наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 16.10.2017 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Чирпан. Предложения могат да бъдат депозирани в информационния център в сградата на Община Чирпан, град Чирпан пл. Съединение 1 или на следния електронен адрес    Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти тел. 041699622.

Мотиви

Проект на наредбата

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Чирпан

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 27.05.2017 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредбата  за определяне размера на местните данъци на територията на Община Чирпан.Предложения могат да бъдат депозирани в информационния център в сградата на Община Чирпан, град Чирпан пл. Съединение 1 или на следния електронен адрес  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти тел. 041699622

Мотиви

Проект за изменение на наредбата

Проект за изменение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Чирпан

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 25.04.2017 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на община Чирпан. Предложения могат да бъдат депозирани в информационния център в сградата на Община Чирпан, град Чирпан пл. Съединение 1 или на следния електронен адрес  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти тел. 041699622.

Мотиви

Проект за изменение на наредбата

Проект за нова наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Чирпан

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 27.03.2017 г., за предложения и становища по настоящия проект за приемане на нова Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Чирпан. Предложения могат да бъдат депозирани в информационния център в сградата на Община Чирпан, град Чирпан пл. Съединение 1 или на следния електронен адрес  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти тел. 041699622.

Мотиви

Проект за нова наредба

Проект за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

На заинтересованите лица се предоставя 15-дневен срок, считано от 06.03.2017 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  на територията на община Чирпан. Предложения могат да бъдат депозирани в информационния център в сградата на Община Чирпан, град Чирпан пл. Съединение 1 или на следния електронен адрес  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти тел. 041699622.

Мотиви

Проект за изменение на наредбата

Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 23.01.2017 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Предложения могат да бъдат депозирани в информационния център в сградата на Община Чирпан, град Чирпан пл. Съединение 1 или на следния електронен адрес  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти тел. 041699622.

Мотиви

Проект за изменение на наредбата

Проект за нова наредба за контролиран прием в първи клас

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 22.12.2016г., за предложения и становища по настоящия проект за приемане на нова Наредба за контролиран прием в първи клас в начални, основни и средни училища в град Чирпан. Предложения могат да бъдат депозирани в информационния център в сградата на Община Чирпан, град Чирпан пл. Съединение 1 или на следния електронен адрес  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти тел. 041699622.

Мотиви

Проект за нова наредба

Изменение и допълнение на наредбата за общинско имущество

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 22.11.2016г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Чирпан. Предложения могат да бъдат депозирани в информационния център в сградата на Община Чирпан, град Чирпан пл. Съединение 1 или на следния електронен адрес  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти тел. 041699622.

Мотиви

Проект на изменение на наредбата

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Чирпан 2

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 21.11.2016г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Чирпан. Предложения могат да бъдат депозирани в информационния център в сградата на Община Чирпан, град Чирпан пл. Съединение 1 или на следния електронен адрес  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти тел. 041699622.

Мотиви

Проект за изменение на наредбата

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Чирпан 1

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 21.11.2016г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Чирпан. Предложения могат да бъдат депозирани в информационния център в сградата на Община Чирпан, град Чирпан пл. Съединение 1 или на следния електронен адрес  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти тел. 041699622.

Мотиви

Проект за изменение на наредбата

Приемане на нова наредба по ЗУТ

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 21.11.2016г., за предложения и становища по настоящия проект за приемане на нова Наредба за принудителното изпълнение на заповеди по чл.195, ал.4, ал.5 и ал.6 от ЗУТ за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях и заповеди по чл.225а, ал.1 от ЗУТ за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на община Чирпан. Предложения могат да бъдат депозирани в информационния център в сградата на Община Чирпан, град Чирпан пл. Съединение 1 или на следния електронен адрес  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти тел. 041699622.

Мотиви

Проект за нова наредба

Проект за изменение и допълнение на наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Чирпан

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 12.10.2016г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Чирпан. Предложения могат да бъдат депозирани в информационния център в сградата на Община Чирпан, град Чирпан пл. Съединение 1 или на следния електронен адрес  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти тел. 041699622.

Мотиви

Проект за изменение на наредбата

Проект за изменение на наредбата за опазване на околната среда на територията на Община Чирпан

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 12.10.2016г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на околната среда на територията на община Чирпан. Предложения могат да бъдат депозирани в информационния център в сградата на Община Чирпан, град Чирпан пл. Съединение 1 или на следния електронен адрес  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти тел. 041699622.

Мотиви

Проект за изменение на наредбата

Проект за изменение на Наредбата за извършване на търговия и услуги на територията на Община Чирпан

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 10.09.2016г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Наредбата за  извършване на търговия и услуги на територията на община Чирпан. Предложения могат да бъдат депозирани в информационния център в сградата на Община Чирпан, град Чирпан пл. Съединение 1 или на следния електронен адрес  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти тел. 041699622.

Мотиви

Проект за изменение на наредбата

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване в общински детски градини на територията на Община Чирпан

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 4.07.2016г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване в общински  детски градини на територията на Община Чирпан. Предложения могат да бъдат депозирани в информационния център в сградата на Община Чирпан, град Чирпан пл. Съединение 1 или на следния електронен адрес  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти тел. 041699636.

Мотиви

Проект на наредба

Проект за допълване на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 15.06.2016г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Предложения могат да бъдат депозирани в информационния център в сградата на Община Чирпан, град Чирпан пл. Съединение 1 или на следния електронен адрес  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти тел. 041699622 и 041699653.

Мотиви

Проект на наредба

Проект за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Чирпан

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 14.01.2016г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Чирпан. Предложения могат да бъдат депозирани в информационния център в сградата на Община Чирпан, град Чирпан пл. Съединение 1 или на следния електронен адрес  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти тел. 041699622.

Мотиви

Проект на наредба

Проект за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чирпан

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 08.01.2016г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  на територията на община Чирпан. Предложения могат да бъдат депозирани в информационния център в сградата на Община Чирпан, град Чирпан пл. Съединение 1 или на следния електронен адрес  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . За контакти тел. 041699622.

Мотиви

Проект на наредба

mig-chipran

320 100

Вход

June 2024
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6